دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
طراحی و پیاده سازی یک سیستم اطلاعات مکانی مردم گستر برای شبکه آب شهری

حمید باقری؛ محمدرضا ملک؛ علی اسماعیلی؛ مهدیه قدسی نژاد

دوره 24، شماره 95 ، آذر 1394، ، صفحه 5-16

https://doi.org/10.22131/sepehr.2015.15545

چکیده
  در دهه‌های اخیر محدودیت منابع آب شهری و فرسودگی خطوط انتقال، عمرکوتاه عناصر شبکه‌ی آب، افزایش شکستگی لوله‌ها و تلفات بالای شبکه‌ها سبب افزایش هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی در بهره‌وری از زیرساخت‌های شبکه‌ی توزیع شده است. کمبود اطلاعات، قدمت داده‌های مربوط به شبکه و عدم وجود سیستم اطلاع‌رسانی مکانی حوادث، یکی از بزرگترین مشکلات ...  بیشتر