دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
داده کاوی وکاوش وضع موجود الگوی مکانی استقرار کاربری های شهری

زهرا بهاری سجهرود؛ محمد طالعی

دوره 30، شماره 119 ، آذر 1400، ، صفحه 75-86

https://doi.org/10.22131/sepehr.2021.247877

چکیده
  غالباً در تهیه طرح کاربری اراضی شهری از استانداردها و قواعد مبتنی بر دانش کارشناسی استفاده می‌شود. اما آنچه که در نهایت در فضای فیزیکی و واقعی شهر اتفاق می‌افتد، گاهی با قواعد اولیه بنا نهاده شده در تدوین طرح‌های کاربری اراضی، همخوانی ندارد. در این تحقیق با استفاده از روش داده‌کاوی تلاش شده است تا با کمک تحلیل‌های مکانی، روش قواعد ...  بیشتر

تحلیل مصرف آب شهری (خانگی) شهرستان بابل با استفاده از روش های داده کاوی

مهرداد آهنگرکانی؛ سید حسین خواسته

دوره 28، شماره 111 ، آذر 1398، ، صفحه 53-69

https://doi.org/10.22131/sepehr.2019.37499

چکیده
  مسئله کمبود آب در ایران با توجه به قرارگیری آن در منطقه خشک و کم آب خاورمیانه و روند نسبتاً سریع افزایش جمعیت شهری و مصرف بی‌رویه آب، هر روز ابعاد جدی‌‌تری به خود می‌‌گیرد. این مسئله و همچنین فقدان الگوی مشخص از نحوه و میزان مصرف آب در کشور، استفاده از سیستم‌‌های پردازش اطلاعات را در مدیریت منابع آب ضروری می‌‌نماید. کاوش قوانین ...  بیشتر

ارائه یک رویکرد ترکیبی برپایه ی تئوری مجموعه ناهموار- درخت تصمیم در پایش تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر سنجنده ی TM (مطالعه موردی: شهرستان شوشتر)

حسنعلی فرجی سبکبار؛ سید حسن مطیعی لنگرودی؛ حسین نصیری

دوره 25، شماره 98 ، شهریور 1395، ، صفحه 141-155

https://doi.org/10.22131/sepehr.2016.22143

چکیده
  با پیشرفت علم و تکنولوژی، حجم زیادی از داده‌های فضایی و غیرفضایی در پایگاه داده‌های بزرگ ذخیره می‌شوند. تحلیل این داده‌ها به منظور تصمیم‌گیری نیاز به داده کاوی فضایی را بطور جدی برای کشف دانش ضروری می‌سازد. بکارگیری تصاویر ماهواره‌ای، تحلیل زمین آماری و انواع داده‌های فضایی در مطالعات پایش تغییرات کاربری اراضی ابزاری مفید و ...  بیشتر