دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
پایش، بررسی و پیش‌بینی روند تغییرات مکانی کاربری اراضی/پوشش زمین با استفاده از مدل زنجیره ای مارکوف

مریم ممبنی؛ حمیدرضا عسگری

دوره 27، شماره 105 ، خرداد 1397، ، صفحه 35-47

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.31471

چکیده
  پایش و مدیریت بهینه منابع طبیعی نیازمند اطلاعات به هنگام و صحیح است. تغییرات در پوشش زمین که در سطوح مختلف فضایی و در دوره‌­های زمانی متفاوت رخ می‌­دهد، بیان­گر تعامل و تقابل نیازهای همیشگی جوامع انسانی و محیطی با زمین می‌باشد.در این راستا نقشه‌­هایکاربری/ پوشش زمین از مهم­ترین منابع اطلاعاتی در مدیریت منابع طبیعی محسوب ...  بیشتر

ارائه یک رویکرد ترکیبی برپایه ی تئوری مجموعه ناهموار- درخت تصمیم در پایش تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر سنجنده ی TM (مطالعه موردی: شهرستان شوشتر)

حسنعلی فرجی سبکبار؛ سید حسن مطیعی لنگرودی؛ حسین نصیری

دوره 25، شماره 98 ، شهریور 1395، ، صفحه 141-155

https://doi.org/10.22131/sepehr.2016.22143

چکیده
  با پیشرفت علم و تکنولوژی، حجم زیادی از داده‌های فضایی و غیرفضایی در پایگاه داده‌های بزرگ ذخیره می‌شوند. تحلیل این داده‌ها به منظور تصمیم‌گیری نیاز به داده کاوی فضایی را بطور جدی برای کشف دانش ضروری می‌سازد. بکارگیری تصاویر ماهواره‌ای، تحلیل زمین آماری و انواع داده‌های فضایی در مطالعات پایش تغییرات کاربری اراضی ابزاری مفید و ...  بیشتر