دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
اشاره (قلم، سطر و اثر)- نمایه ی موضوعی سپهر

مهدی مدیری

دوره 22، شماره 88 ، بهمن 1392، ، صفحه 2-46

چکیده
  مفسرین معتقدند اولین آیاتی که برپیامبر گرامی اسلام(ص) نازل شده، آیات شریفه­ ی اول سوره علق می­باشند. در سوره مبارکه علق،«تعلیم به وسیله قلم» از اوصاف پروردگار کریم دانسته شده است؛ اقرأ و ربُّک الأکرم عَلَّمَ بِالقَلَم. (سوره علق، آیات 3-4) اگر بخواهیم قلمی سازنده و بالنده داشته باشیم، لازم است که با ارزش قلم و رسالت والای آن ...  بیشتر