دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
تغییرات آب و هوایی و تأثیر آن بر فجایع طبیعی

رستم صابری فر

دوره 21، شماره 81 ، اردیبهشت 1391، ، صفحه 58-65

چکیده
  تا چند دهه پیش تغییرات آب و هوایی و شرایط اقلیمی سرنوشت و مقدرات هر سرزمین به حساب آمده و بحث و گفتگو درباره آن، نوعی مداخله در کار خداوند تلقی می­‌شد. اما با ورود دستگاه‌­های جدید و استفاده از تجهیزات ماهواره‌­ای برای پیش­‌بینی وضع هوا و دست­یابی به فن باروری ابرها، انسانها به این باور رسیدند که نه تنها می­‌توان حوادث ...  بیشتر