دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
روند تغییر و تحولات اقلیم ‏شناسى دیرینه تا امروز

مهرداد حسینی؛ ناصر ملکی؛ فرخ مطلبی فر

دوره 19، شماره 74 ، مرداد 1389، ، صفحه 86-90

چکیده
  یکى از بنیادى‏ ترین و اساسى‏ ترین عوامل در ساختار سیاره زمین اقلیم و آب و هوا است. تردیدى نیست که بشر و موجودات زنده و مظاهر حیات در کره زمین متأثر از شرایط اقلیمى و پدیده ‏هاى جوّى است. توزیع نامناسب خشکى و آب، عرض‏ هاى جغرافیایى مختلف، عبور سیستم هاى جوّى، ارتفاعات و بلندى‏ هاى پوشیده از برف و یخ، صحارى خشک بدون آب و علف، جنگل ...  بیشتر

تأثیر کشاورزى بر اقلیم در دوره هولوسن (ترجمه)

مسعود معیری؛ علی جوزی خمسلویی

دوره 18، شماره 71 ، آبان 1388، ، صفحه 20-25

چکیده
  این مقاله تغییرات مربوط به ردگیرى واکنش گاز و اقلیم را در دوره هولوسن (تقریبا 10000 سال پیش) با توجه به چهار دوره یخچالى گذشته خلاصه مى‏ نماید. دوره صنعتى که معمولاً از قرن 18 شروع مى‏ شود، باتوجه به افزایش گازهاى گلخانه ‏اى اتمسفر در نتیجه سوخت‏ هاى فسیلى و تغییرات کاربرى زمین شناخته شده است و اینها با افزایش میانگین دماى سطح زمین ...  بیشتر