دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
تحلیل رفتار و تأثیر پارامترهای طراحی شبکه فتوگرامتری پهپاد بر روی کیفیت بازسازی سه بعدی به روش شبیه سازی مونت­ کارلو

علی عرفان زاده؛ محمد سعادت سرشت

دوره 30، شماره 119 ، آذر 1400، ، صفحه 27-45

https://doi.org/10.22131/sepehr.2021.247874

چکیده
  آگاهی از رفتار و تأثیر پارامترهای طراحی شبکه فتوگرامتری پهپاد بر روی کیفیت بازسازی سه‌بعدی برای دستیابی به کیفیتی بهینه در بازسازی سه‌بعدی،  یکی از بخش‌­های مهم در اجرای یک پروژه فتوگرامتری پهپاد با توجه به شرایط و محدودیت‌های موجود می‌باشد. اما به‌دلیل پیچیدگی، زمان­بر بودن و هزینه بالای آن در واقعیت، هنوز تحقیق جامعی ...  بیشتر

شبیه سازی تغییرات و پیش بینی سرعت باد در ایران با استفاده از داده های آماری پنجاه ساله (2010 - 1961)

احمدرضا قاسمی؛ فروه السادات سیدی

دوره 24، شماره 94 ، شهریور 1394، ، صفحه 95-105

https://doi.org/10.22131/sepehr.2015.14479

چکیده
  باد‌یکی ازعناصراصلی د‌راقلیم هرمنطقه است که تغییرات آن می‌تواند‌ برروی پد‌ید‌ه‌هایی مانند‌طوفان‌های گرد‌وغباری وشد‌ت تبخیروتعرق تأثیرگذارباشد‌. این پژوهش باهد‌ف پیش‌بینی سرعت باد‌ تاسال 2020 د‌رایران بامد‌ل هالت- وینترزوبااستفاد‌ه ازداده‌های یک د‌وره آماری 50 ساله (1961-2010) انجام گرفت. نتایج نشان د‌اد‌که این مد‌ل به خوبی ...  بیشتر

اشاره:الگوی خودکاره ی سلولی، راهبردی در مدل­ سازی شهری پویا

مهدی مدیری

دوره 20، شماره 80 ، بهمن 1390، ، صفحه 2-6

چکیده
  شبیه سازی مناسب ترین فضای برنامهریزی و طراحی شهری است و در آزمون مدلهای گوناگون شهری در طرح های توسعه و عمران شهری، عرصه منحصر بفردی را ارائه می کند. بهره گیری از ریاضی و مدل های کمّی و کیفی همواره مورد توجه برنامه ریزان شهری بوده است. انجام مدل سازی پدیده ها و عناصر پویای شهری معمولاً با محدودیت فناوری و دشواری روبرو میباشد. هر یک از ...  بیشتر