نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فنی، دانشگاه تهران

2 دانشکده عمران و نقشه برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

آرزوی خلق همراهانی الکترونیک و هوشمند در زندگی روزمره انسان ها امروزه با تولید تجهیزات پردازشگر همراه به درستی تحقق یافته است. از طرفی دیگر تلفیق قابلیت های موجود در این تجهیزات با امکانات سیستم اطلاعات مکانی،زمینه ساز ظهور تکنولوژی جدیدی تحت عنوان سیستم اطلاعات مکانی همراه شده است. نمایش اطلاعات مکانی را به بیانی ساده تر می توان به عنوان حیاتی ترین بخش از یک سیستم اطلاعات مکانی همراه به شمار آورد. از دیگر سو، اختصاص بخش عمده ای از بازار تجاری تجهیزات همراه به دستگاه هایی با سیستم عامل آندروید نگارندگان را به بررسی روش های متفاوت نمایش بصری اطلاعات مکانی در چنین تجهیزاتی ترغیب نمود. تحلیل صورت گرفته را می توان به عنوان یکی از مهمترین مطالعات مورد نیاز در توسعه نمونه ای از یک سیستم اطلاعات مکانی همراه به شمار آورد. اما متأسفانه علیرغم اهمیت فراوان این موضوع، تا کنون مطالعاتی جامع و فنی در ارزیابی عملکرد روش های متفاوت نمایش اطلاعات مکانی در بستر این سیستم عامل به انجام نرسیده است. روش های مورد بررسی در این مطالعه شامل استفاده از کتابخانه های ArcGIS، Google Map API Runtime SDK ، OSMDroid، MapsFroge و Nutiteq می باشند. برای مقایسه روش های یاد شده و بیان موارد کاربرد هر ک از آنها، سرویس هایی با بکارگیری یکایک این روش ها و زبان برنامه نویسی جاوا توسعه یافت. در نهایت پس از تحلیل نتایج بدست آمده از آزمایشات تجربی متنوع، کیفیت عملکرد، قابلیت ها، نقاط قوت و ضعف هر یک از رو ش ها به روشنی بیان گردید. به طور کلی نتایج حاصل از این مطالعه را می توان نقطه شروع مناسبی برای انتخاب کتابخانه مناسب جهت نمایش اطلاعات مکانی در هر نمونه ای از یک سیستم اطلاعات مکانی همراه تلقی نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis and Study of various APIs to display spatial information in Mobile Equipment

نویسندگان [English]

  • Reza Aghataher 1
  • Soroush OjGH 2
  • Mohammad Fallah Zazuly 3
  • Mohsen Jafari 2

1

2

3

چکیده [English]

Today the desire to create smart and electronic companions in the daily life of humans has been fulfilled with the production of mobile processing equipment. On the other hand, the integration of existing capabilities of these equipment with the features of the spatial information systems, has become the basis for the emergence of a new technology called spatial information system. Simply put, displaying the spatial information can be considered as the most vital part of a mobile spatial information system. On the other hand, allocating a major part of the commercial market of mobile equipment to devices running with Android operating system encouraged the authors to explore different visual techniques in such equipment. The analysis can be considered as one of the most important studies required to develop a sample of a mobile spatial information system. But unfortunately, despite the great importance of this issue, no comprehensive and technical studies have yet been conducted to evaluate the performance of different methods of displaying spatial information in the context of this operating system. The methods used in this study include the use of Google Map API, ArcGIS Runtime SDK, OSMDroid, MapsFroge and Nutiteq libraries. To compare these methods and express the use cases of each of them, services were developed using each one of these methods and the Java programming language. Finally, after analyzing the results of various experimental experiments, the quality of performance, capabilities, strengths and weaknesses of each method were clearly expressed. In general, the results of this study can be considered as an appropriate starting point for selecting an appropriate library for displaying spatial information in any instance of a mobile spatial information system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • geographic information system (GIS)
  • Mobile GIS
  • Mobile equipments
  • Android OS
  • Mobile Mapping
1- اجاق، ملک؛ سروش، محمدرضا؛ (1391)؛ «بهبود پرسشمان در سامانه اطلاعات مکانی همراه با ترکیب اطلاعات موقعیت و جهت»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده عمران و نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، گروه سامانه اطلاعات مکانی.
2- اجاق، ملک؛ سروش، محمدرضا؛ (1391)؛ «بررسی سنجنده‌های موقعیتی و جهتی به منظور بهبود سرویس‌های مکانی توسط دستگاه‌های همراه»، نشریه علمی - ترویجی مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی، چاپ چهارم، شماره دوم، 19.
3- اجاق، ملک؛ سروش، محمدرضا؛ (1392)؛ «پرس و جو مکانی سه بعدی با بکارگیری سنجنده‌ها در محیط‌های همراه»، دومین کنفرانس بین‌المللی سنجنده‌ها و مدل‌ها در فتوگرامتری و سنجش از دور، 6.
4- اجاق، ملک؛ سروش، محمدرضا؛ (1392)؛ «مدل سازی پرس و جوهای سه بعدی مبتنی بر موقعیت و جهت برای ساختمان‌ها»، نشریه علمی- پژوهشی انجمن علمی نقشه‌برداری و ژئوماتیک ایران، 12.
5- آقا طاهر، اجاق،  جعفری، فلاح ززولی؛ رضا، سروش، محسن، محمد؛ (1392)؛ «ارزیابی جامع سیستم عامل‌های مورد استفاده در تجهیزات همراه به منظور توسعه سرویس‌های مکانی در محیط‌های همراه»، بیست و سومین کنفرانس ملی ژئودتیک، 11.
6- Poorazizi, E., Alesheikh, A.A. and Behzadi, S., 2008, “Developing a Mobile GIS for Field Geospatial Data Acquisition”, Journal of Applied Science, 5.
7- Shi, R., Walter, V., 2013, “Development of a mobile campus Information System”, MSc thesis in Geomatic engineering, University of Stuttgart.
8- Nutiteq :"www.nutiteq.com", Viewed on 2014/02/22
StackExchange: "Is there an comparison of the various mapping libraries for Android?", Viewed on 2013.
9- Lane, D., Miluzzo, E., Lu, H., Peebles D., houdhury, T., and Campbell, A.T., “A Survey of Mobile Phone Sensing”, Dartmouth College, IEEE, 2010.
10- Pombinho, P., Carmo, M.B., Afonso, A.P. and guiar, H.,“Location and Orientation Based Queries on Mobile Environments”, International Journal of Computer Information Systems and Industrial Management Applications, 2011.
11- Gartner, worldwide Smartphone Sales to End User by Operating System in 2Q2013, Viewed on 2014.
12- Business Wire, Android and iOS Combine for 92/3% of All Smartphone Operating System Shipments in the First Quarter While Windows Phone Leapfrogs BlackBerry, According to IDC, Viewed on 2013.