نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقلیم مرکز تحقیقات هواشناسی دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

چکیده

از آن جایی که دمای اعلام شده توسط ایستگاه‌های هواشناسی تنها قرائت دمای داخل جعبه اسکرین، بدون توجه به سایر پارامترهای جوّی و از جمله رطوبت است، بنابراین نمی‌تواند بیان کننده احساس واقعی ما از دمای هوا باشد، زیرا هوای گرم در صورت وجود رطوبت بالا، گرمتر احساس می‌شود به طوری که وقتی دما 35 درجه سانتیگراد باشد در صورت وجود رطوبت نسبی 55% در حدود 43 درجه سانتیگراد احساس می‌شود.                                                                                             
در این مقاله به منظور محاسبه دمای واقعی احساسی، در ماه‌های گرم سال؛ ژوئیه، ژوئن و آگوست برای یک دوره آماری 10 ساله در 40 ایستگاه سینوپتیک در نیمه جنوبی کشور از روش محاسبه شاخص گرما استفاده و نتایج در محیط نرم افزار ArcGIS به صورت نقشه‌های همدمای واقعی احساسی پهنه بندی شد و با نقشه‌های همدمای معمولی مقایسه گردید. نتایج نشان می‌دهد که در فصل گرم با وجودی که مناطق ساحلی جنوبی کشور دمای کمتری را نشان می‌دهند اما دمای واقعی احساسی بالاتری دارند که این دمای واقعی احساسی با فاصله گرفتن از ساحل و کم شدن میزان رطوبت کمتر می‌شود. در مناطق ساحلی جنوبی کشور بالا بودن دمای واقعی احساسی بویژه هنگامی که امواج گرما بوجود می‌آیند مشکلاتی را برای مردم ایجاد می‌کنند. با توجه به آستانه‌های دمای واقعی احساسی، فراوانی مشکلات در 4 طبقه دسته بندی شد که هر طبقه شرایط ویژه‌ای را بوجود می‌آورد. شرایط سینوپتیکی یک موج گرما که منجر به بالا رفتن دمای احساسی واقعی شده و قرار گرفتن ایستگاه‌های ساحلی در شرایط فوق العاده خطر ناک بررسی شد. نتایج نشان می‌دهد که پیش بینی و صدور هشدار به موقع امواج گرما بر اساس این شاخص از طرف سازمان هواشناسی برای مناطق گرم و مرطوب کشور می‌تواند منجر به کاهش تلفات ناشی از این رخداد باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of Synoptic and Bio-climatological Conditions of Heat index using Geographic Information System at the Southern Coastal and Sea Stationsand their Effects on Human Health

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Dargahian 1
  • Gholam Hossein Rezaei 2

چکیده [English]

Since the temperature declared by meteorological stations is the only reading of the temperature inside the screen box regardless of other atmospheric parameters including humidity, it cannot therefore indicate our real sense of the air temperature, because warm air is sensed warmer in case of high humidity, so that when the temperature is 35 ° C, it is felt about 43 ° C if the relative humidity is 55 percent. In this paper, the method of calculating the heat index was used to calculate the real sensed temperature in warm months of June, July, and August for a period of 10 years in 40 synoptic stations in the southern part of the country, and the results were zoned in the ArcGIS software environment as the real sensed isothermal maps and were compared with common isothermal maps. The results show that during the warm season, despite the fact that the southern coastal regions of the country show lower temperature, but have a higherreal sensed temperature, which reducesby getting away from the coast and the reduction of the humidity.  In the southern coastal regions of the country, the high real sensed temperature, especially when the heat waves are created, causes problems for the people. Given the real sensed temperature thresholds, the frequency of problems was classified in four categories, each class creating special conditions. The synoptic conditions of a heat wave, which have led to the increase in the real sensed temperature, and the location of coastal stations in extremely dangerous conditions, were investigated. The results show that the prediction and timely warning issuance of heat waves, by the meteorological organization based on this indicator for the warm and humid regions of the country, can lead to the reduction in the casualties caused by this event.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heat index
  • Synoptic pattern
  • Coastal stations
  • Temperature and Humidity