نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نحف آباد

چکیده

توریسم طبیعت که  اکوتوریسم نامیده می‌شود، نوعی از گردشگری است که طبیعت گردان بدون آسیب رسانی به طبیعت از مناظر طبیعی دیدن می‌کنند. ژئوتوریسم یا گردشگری زمین‌شناسی، یکی از رشته‌های وابسته به طبیعت‌گردی است که به معرفی پدیده‌های زمین‌شناسی به گردشگران، با حفظ هویت مکانی می‌پردازد و در آن شخص بازدید کننده به دنبال مشاهده جاذبه‌های ژئومورفولوژیکی، یافته‌های دیرینه انسان‌شناسی، غارها، جذابیت‌های معدنی و ... است. یکی از راهکارهای ضروری جهت گسترش صنعت توریسم، شناسایی هر چه کامل تر مناطق مستعد گردشگری  زمین _طبیعت و برنامه‌ریزی دقیق جهت کشف سرمایه‌های این مناطق می‌باشد. هدف از این پژوهش بررسی فرم و فرایندهای مورفولوژیکی مؤثر بر توریسم کرمان، بازشناسی پدیده‌های جاذب گردشگری و تعیین اولویت‌های مکانی برای انتخاب اماکن مناسب برای ایجاد کانون‌های جاذب منطقه‌ی گردشگری بوده است. روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش بر اساس هدف کاربردی و براساس ماهیت، توصیفی- تحلیلی است که به صورت کتابخانه‌ای، میدانی و با مشاهده و توصیف و تشریح قسمت‌های مختلف این منطقه صورت پذیرفته است. در این مقاله مکان‌یابی استان کرمان با استفاده از روش سایتیشن صورت گرفته است. از یافته‌های این  پژوهش معرفی قسمت‌های مختلف این استان و جاذبه‌های کم نظیر این منطقه می‌باشد که به طور مشروح به آن پرداخته شده است، تا بتوان از پتانسیل‌های موجود درجهت جذب گردشگر استفاده کرد و استان کرمان به عنوان پر جاذبه ترین مکان جهت گردشگری طبیعی  معرفی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ecotourism located by Saytion (Case study: Kerman)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hosein Ramesht 1
  • Ozra Daneshi Maskooni 2

1

2

چکیده [English]

Nature tourism which is referred to as ecotourism, is a kind of tourism in which the tourists visit natural landscape without damaging nature. Geotourism or geological tourism is an ecotourism-related field which introduces geological phenomena to tourists while sustaining spatial identity. Geotourists seeks to visit geomorphological attractions, ancient anthropological findings, caves, mine attractions, and etc. Comprehensive identification of prone areas for Nature and geological tourism and a precise planning to find resources of these areas are among necessary solutions for developing tourism industry. The present article seeks to investigate morphological forms and procedures influencing tourism in Kerman, recognize tourism attractions, and determine spatial priorities for selecting appropriate places to build tourism attractions in the area. Applied and descriptive-analytic research method is used. The study observes, describes and defines different parts of the area and it is performed as a secondary research and field study. In the present article, locating ecotourism in Kerman province is performed using citation method. A comprehensive view of different parts of the province and unique attractions of the area are presented, so that we can use available potentials to attract tourists. Kerman province is introduced as one of the most attractive places in regard to Nature tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geotourism
  • Ecotourism
  • Kerman
  • citation