نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

2 جغرافیای طبیعی

3 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

یکی از موقعیت‌هایی که مورد توجه ژئومورفولوژیست‌های کاربردی می‌باشد، این ‌است که کدام‌یک از رویدادهای ژئومورفولوژیکی اثر مستقیمی بر روی انسان دارند. در این‌جا، بحث به مخاطرات ژئومورفولوژیکی محدود خواهد شد. مخاطرات زمانی روی می‌دهند که از آستانه پیشی بگیرند. بعضی از مخاطرات مانند تمام زمین‌لرزه‌ها، کاملاً طبیعی هستند، اما برخی دیگر از مخاطرات تا حدودی به دلیل فعالیت‌های خود انسان، روی می‌دهند. در این جا، مخاطرات ژئومورفولوژیکی اصلی توصیف و اثراتی که آنها دارند مشخص خواهند ‌شد. متأسفانه، دامنه گسترده مخاطرات ژئومورفولوژیکی اغلب درک نشده‌، لذا فهرست مخاطرات ژئومورفولوژیکی، در جدول1 ارایه شده ‌است. همچنین اثرات فاجعه‌آمیزی که آنها می‌توانند داشته باشند درک نشده ‌است، بنابراین بلایای طبیعی بزرگ جهان که از حوادث ژئومورفولوژیکی ناشی می‌شوند در جدول2 فهرست شده‌اند.  بخش‌های معینی از دنیا از آن جهت که به‌طور غیر معمول تعداد زیادی از مخاطرات ژئومورفولوژیکی طبیعی را تجربه می‌کنند بداقبال هستند. مخاطرات با دو مبحث اصلی ارتباط پیدا می‌کند. نخست، تعدادی از این مخاطرات برآیند حرکات ساختاری پوسته هستند که در واقع در فاصله زمانی بسیار کوتاهی عمل می‌کنند: آتشفشان‌ها، زمین‌لرزه‌ها، گسل خوردگی‌ها. دوم و شاید به‌طور جالب‌تر، تعدادی از مخاطراتی که ناشی از عملکرد فرایندهای ژئومورفولوژیکی هستند، در طی دوره‌های زمانی کوتاه- روزها، گاهی اوقات حتی طی ساعت‌ها، روی می‌دهند. نمونه‌هایی از آنها شامل: سیلاب‌های رودخانه‌ای و دریایی و زمین‌لغزش می‌شود. رویدادها، زودگذر و غیرعادی‌اند و می‌توانند به شکل فاجعه‌آمیزی در بیشتر از یک طریق تشریح شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Environmental hazards

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Servati 1
  • Fariba Azad 2
  • Reza Mansoori 3

1

2

3

چکیده [English]

Geomorphological events with a direct effect on human are especially important for applied geomorphologists. Our discussion in this article is limited to geomorphological hazards. Hazards happen after passing a threshold. Some hazards like earthquake are completely natural, but some others are quite related to human activity. Here we describe the main geomorphological hazards and their influences. Unfortunately, the wide range of geomorphological hazards is not completely understood, therefore table 1 provides a list of geomorphological hazards. Moreover, their catastrophic results are not understood and table 2 provides a list of the world most important natural disasters caused by geomorphological events. Some parts of the world are unfortunate enough to experience a large number of geomorphological hazards. There are two main discussions regarding hazards. First, some hazards like volcano, earthquakes, corrosions fault are results of structural motions of the earth crust and actually they act in a very short time interval. Second and more interestingly, some hazards caused by geomorphological procedures happen in a short period of time-within days, or even hours. River floods, sea floods and land slide are examples of these procedures. Events are transient and odd and they can catastrophically be described in more than one way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental hazards
  • geomorphological hazards
  • natural catastrophes
  • geomorphologic procedures
  • land erosion