نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیروان

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

انتخاب محل دفن پسماند‌ها یکی از مراحل مهم در مدیریت پسماندهای جامد شهری می‌باشد و با توجه به اثرات مخرب زیست محیطی، اقتصادی واکولوژیکی پسماندها، انتخاب محل دفن باید با دقت و طی یک فرایند علمی صورت گیرد. لذا برای انتخاب یک مکان مناسب دفع پسماند‌ها با منظور نمودن معیار‌های زیست محیطی، از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) می‌توان استفاده نمود. مطالعه پیش رو از نوع توصیفی - تحلیلی است. در انجام این پژوهش از دو روش کتابخانه‌ای و میدانی به طور همزمان برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده گردیده است. هدف از انجام این تحقیق، مکان‌یابی بهینه محل دفن پسماند‌های شهر فاروج می‌باشد. در این تحقیق ابتدا معیارها و عوامل مکان‌یابی محل دفن پسماند‌های شهری براساس منابع معتبر بررسی، و سپس براساس لایه‌های اطلاعاتی و به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی و بر پایه ابزار تحلیل‌گر فضایی، نقشه‌های عوامل موثر در مکان‌یابی محل دفن شهر فاروج تهیه و ارزش‌گذاری شده‌اند. محل دفن از نظر شاخص‌های زمین‌شناسی،  فاصله از رودخانه، فاصله از مناطق مسکونی و شبکه دسترسی در پهنه نامناسب قرار دارد. در ادامه این نقشه‌ها با هم تلفیق و ترکیب شده و با تحلیل نهایی نقشه نهایی محل دفن پسماند شهر فاروج متوجه شدیم، در مکان‌یابی محل دفن به اصول و ضوابط مکان‌یابی توجه نشده است و محل فعلی دفن در پهنه‌ی نامناسب قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation on the geographical location of the municipal waste landfill   (Case Study: City Farooj)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Motamedi 1
  • Arezoo Gholinejad Mir Abbasi 1
  • Mojtaba Sabet Kushkinian 1
  • Hojjat Hataminejad 2

1

2

چکیده [English]

Selecting a site for solid waste landfill is an important procedure in managing municipal solid waste and landfill sites should be selected with great precision and through a scientific process. Therefore, it is possible to select an appropriate site for solid waste landfill in accordance with environmental criteria using geographic information system. The present article is descriptive-analytic. Secondary research and field study were simultaneously used for data collection. It seeks to locate an optimal site for solid waste landfill in Faruj city. In this study, we first investigated factors and principles of locating municipal solid waste landfill according to valid resources. Then, maps of influential factors on locating municipal landfill were prepared and valuated based on information layers and spatial analyzer tool, using geographic information system. According to geological indexes, distance from the river, distance from residential area, landfill is located in an inappropriate zone. Ultimately, the maps were integrated and combined. Analyzing the final map of Faruj solid waste landfill, we concluded that locating principles and standards were disregarded and the present landfill site is in an inappropriate zone.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Solid waste
  • Locating
  • Landfill
  • GIS
  • Faruj city