نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

جغرافیای طبیعی

چکیده

از آنجایی که تهیه نقشه مخاطرات بهمن، یک امر بسیار زمان‌بر است، هدف ما بهبود و توسعه مدل‌های تهیه نقشه مخاطرات در مناطق دورافتاده وسیع می‌باشد. این مدل براساس تصاویر ماهواره‌ای و مدل ارتفاعی رقومی در دو نقطه ازکوه‌های آلپ سوئیس مورد آزمایش قرار گرفته است. برای شبیه‌سازی مخاطرات بهمن، مدل (DEM) در رایانه برنامه‌ریزی وطراحی شده که شامل تعیین مختصات وشاخصه‌های بهمن در محیط جنگلی است. جنگل‌ها و مراتع براساس اطلاعات نقشه‌های موضوعی(TM) طبقه‌بندی شده بودند. تاکنون فقط یک طبقه‌بندی واحد جنگلی انجام شده است. درحالی که تفکیک جنگل‌ها، بوته‌زارها و مناطق نزدیک به خط حایل (خط فرضی که نزدیک آن هیچ درختی رشد نمی‌کند) مشکلاتی را ایجاد می‌کند، طبقه‌بندی چشمه‌های آب کوچک و تأثیر بهمن در داخل جنگل موفقیت‌آمیز بود. مقایسه نقشه‌های کاربری زمین و اراضی بهمن نشان می‌دهد که 85 درصد از مناطق خطر و ریسک‌پذیر، بطور صحیح طبقه‌بندی شده‌اند. اما برای کاربرد علمی، تفکیک مناطق خط قرمز و آبی رضایت بخش نبود و اصلاحات بیشتری برای کاربرد عملیاتی نیاز دارد که بایستی مرتفع شود. خط‌مشی کلی بسیار نویدبخش است و می‌بایست به سمت هدف‌های ما، یعنی تهیه نقشه‌های مخاطرات مورد اطمینان بیشتر با دریچه‌های بهتر و جدیدتر بسوی تبدیل دوجانبه بین برف و جنگل سوق داده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Avalanche hazard maps with satellite data and Digital Elevation Model

نویسنده [English]

  • Abbas Khosravi

چکیده [English]

Since the avalanche hazard map is a very time-consuming task, our goal is to improve the development of risk mapping models in vast remote areas. This model is based on satellite imagery and digital elevation model at two points of the Swiss Alps. To simulate avalanche hazards, the model (DEM) is programmed in a computer that includes the determination of avalanche coordinates and parameters in the forest environment. Forests and pastures were classified according to thematic maps (TM) data. So far only a single forest classification has been made. While separating forests, bushes, and areas near the separating lane (the hypothetical line near which no tree grows) creates problems. The classification of small water springs, and the effect of avalanches within the forest was successful. The comparison of Bahman land and land use maps shows that 85 percent of risk and risk areas are correctly categorized. But for scientific applications, the separation of the red and blue lines was not satisfactory, and more needs to be done for operational applications that need to be addressed. The overall policy is very promising and should be led toward our goals, which is to provide more reliable risk maps with better and newer gateways to mutual conversion of snow and forest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Avalanche hazards
  • map
  • Digital elevation model
  • DEM
  • Satellite data
  • Thematic maps
  • TM