نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیدروگرافی

2 هیدرولیک

چکیده

در این پژوهش سواحل کوه مبارک از نقطه‌نظر وضعیت  جریان  و رژیم رسوب‌‌گذاری و فرسایش مورد ارزیابی قرار گرفته است. جهت مدل‌سازی جریان، از نرم‌ افزار MIKE-21با استفاده از اطلاعات آ‌بنگاری سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در این منطقه، بهره‌‌جویی شده است. همچنین تصاویر هوایی و ماهواره‌‌ای سواحل کوه مبارک در طی سال‌‌های گذشته جهت ارزیابی تغییرات خطوط ساحلی مورد استفاده قرار گرفته است. در مطالعات انتقال رسوب، تغییرات عمق در پروفیل‌‌هایی در شمال و جنوب بندر کوه مبارک نیز با استفاده از اطلاعات دوره‌‌های هیدروگرافی مورد ارزیابی قرار گرفته است.
جهت شناخت وضعیت هیدرودینامیک و جریان در یک منطقه از ابزار مدل‌سازی استفاده شده است که با اندازه‌‌گیری‌‌های میدانی صحت سنجی و کالیبره شده است.
در مدل‌‌های ارائه شده، جهت جریان غالب در ابتدای این سواحل از سمت جنوب شرقی به شمال غربی و در انتهای آن از جنوب به شمال می‌‌باشد. با مقایسه تصاویر هوایی و ماهواره‌‌ای در مقاطع زمانی مختلف می‌‌توان تغییرات خط ساحل و نقاط فرسایش و رسوب‌گذاری ساحل را به خوبی تشخیص داد. بنابراین ازتصاویر هوایی سال 1968 و 1995 میلادی و تصویر ماهواره‌‌ای Geoeye 2010 میلادی استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Check sedimentation and flow with modeling software for the coast Mobarak Mountain

نویسندگان [English]

  • Mohammad Akbari 1
  • Khodayar Sepahvand 1
  • Mahdi Karimi 2

چکیده [English]

The present article evaluates condition of currents, sedimentation and erosion regime in Kuh-Mobarak coasts. Modelling was performed using MIKE-21 software and the hydrological information received from Geographic Organization of Armed Forces. Moreover, last year’s satellite and aerial imagery of Kuh-Mobarak are used to evaluate changes in the coastline. In sediment transport studies, changes in depth of some northern and southern profiles of Kuh-Mobarak port are evaluated using information related to hydrographical periods.
Modelling was performed to understand the hydrodynamic situation and current in the area. Afterwards, the model was validated and calibrated in accordance with field measurements.
In the proposed model, dominant current at the beginning of the coastline has a South East- North West direction, while there is a south to north direction at the end of the coatline. Comparing aerial and satellite imageries of different time periods, we can distinguish coastline changes, erosion points, coast sedimentation. Therefore, 1968 and 1995 aerial imagery and 2010 Geoeye satellite images were applied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beach development
  • stream modeling
  • sedimentation
  • coastline changes
  • coastal mountains happy