نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد بروجرد

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

3 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

4 دانشگاه پیام نور واحد بندرعباس

چکیده

سازمان فضایی سکونتگاه‌های کشور ما به دلایل مختلف و از جمله انقلاب صنعتی، وابستگی اقتصادی– اجتماعی، فرهنگی، سیاسی ، مدرنیسم، الگوی غیراصولی از مدل‌های غربی و ... دستخوش تحولات پیچیده و شگرفی گردیده تا جایی که در طول چند دهه، از حالتی سنتی با قانونمندی‌های خاص به فضایی قطبی، چندگانه، نامتعادل، غیرکارا، ناهمگون و عقب‌مانده تبدیل شده است. این تحقیق با هدف تحلیل سازمان فضایی استان خراسان شمالی انجام گرفته و با بهره‌گیری از مدل‌های ضریب آنتروپی، حد اختلاف طبقه‌ای، نخست شهری و الگوی آرتور اسمایلز به بررسی و تحلیل عملکردی نظام شهری استان خراسان شمالی طی دهه اخیر پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که شبکه شهری استان نسبتاً منظم  بوده، دلیل این امر نیز حاکمیت شهرهای میانی و کوچک  در  استان است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An analysis of the characteristics of spatial organization North Khorasan with emphasis on urban centers

نویسندگان [English]

  • Alireza Sheykholeslami 1
  • Masum Dusti 2
  • Maryam Beyranvandzadeh 3
  • Ebrahim Rostam Gurani 4

1 Azad University

2 Geography and Urban Planning

3 Azad University

4 Payame-Noor University

چکیده [English]

For various reasons, including industrial revolution, socioeconomic, cultural and political dependence,modernism, unmethodical following of Western models, etc., The spatial organization of our country's settlements has undergone a number of complex, sweeping changes so that in a few decades, its  formerly traditional state with certain rules has become polarized, multiple, unbalanced, inefficient, heterogeneous, and backward. This research was conducted with the aim of analyzing the spatial organization of North Khorasan Province.Using the models of entropy coefficient, stratigraphical, urban first and Arthur Smilies model,it investigates and analyzes the urban system of North Khorasan province during the last decade. The results of the research show that the urban network of the province is relatively orderly, due to the sovereignty of the middle and small cities in the province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • spatial organization
  • Entropy

Space organization; entropy coefficient; stratified urban class prime model; Arthur Smilies pattern; North Khorasan