نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

چکیده

آنچه که در دنیای امروز به آن یقین پیدا کردهاند این است که گردشگری یکی از منابع با ثبات تأمین درآمد میتواند باشد. در مناطقی که تراکم جمعیت بیشتر است از سویی نیاز به اماکنی جهت گذران اوقات فراغت و گردش و تفریح بیشتر است و از سویی دیگر نیاز به اشتغال  بیشتر احساس میشود. منطقه مورد مطالعه شهرستان شهریار میباشد که با داشتن حدود یک میلیون نفر جمعیت  قطب جمعیتی بزرگی در استان تهران محسوب میشود. بخش عظیمی از این جمعیت زیاد برای تأمین درآمد و حتی جهت گذران اوقات فراغت و تفریحات خود به تهران و کرج وابسته هستند که این امر موجب ترافیک بیشتر این کلان شهرها هم میشود. منطقه، یک دشت سرسبز و پوشیده از باغات میوه است که بقا و ماندگاری این زیبایی منوط به داشتن برنامه و ایجاد سود بیشتربرای صاحبان این باغها میباشد وگرنه این اراضی باغی طبق روال چند ساله اخیر با سرعت زیادی به بخش ساخت و کار واگذار میشود. در این تحقیق، منطقه از زوایای مختلف مورد مطالعه و جمعآوری اطلاعات میدانی قرار گرفت و آنچه که در نهایت به دست آمد این است که منطقه نیاز به برنامهریزان توانمند با قدرت برنامهریزی بلند مدت و ایجاد زمینه برای جذب سرمایهها و فراهم نمودن اطمینان از سرمایهگذاری در این بخش، و به وجود آوردن بسترهای جدید و خلاقانه و برداشتن و یا به حداقل رساندن موانع و محدودیتهای موجود دارد. بدیهی است که دشت سرسبز شهریار رقبای قویتری چون شهرستانهای شمالی استان تهران دارد و برای اینکه در این عرصه بتواند حرفی برای گفتن داشته باشد باید برنامههای جدیدی در منطقه اجرا شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Strategic Plan for Tourism Development

نویسندگان [English]

  • Rahim Sarvar 1
  • Parvin Parvizian 2

1 Azad University

2 Azad University

چکیده [English]

Today, tourism certainly can be a sustainable resource of income. In areas with higher density, there is higher needs for a place to spend leisure time on one hand and on the other hand the need for employment is more severely felt. Shahreyar with a population of one million is a large population center in Tehran province. A large part of this population depends on Tehran or Karaj for their income and even for spending their free time which results in increasing traffic jams of these metropolises. The area is a green plain covered with fruit gardens whose beauty and maintenance depends on planning and increasing the benefits of garden owners. Otherwise, these gardens will end in the construction section as it has happened in the last few years. In the present research, the area was investigated from different perspectives and field information were collected. Results indicate that the area is in need of powerful planners with the capability of long term planning and providing the necessary requirements to attract capital and create confidence for investment in building new creative contexts and eliminating or minimizing limitations and obstacles. Obviously, green plain of Shahreyar has more powerful rivals like towns in North of Tehran and if it is going to maintain its status, new plans must be implemented in the area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • free time
  • Shahreyar
  • Tourism
  • SWOT Model
1- ابلقی، علیرضا، طرح و اصول و ضوابط منظر و زیباسازی ورودی شهرها: (1383-1385) مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی وزارت مسکن و شهرسازی
2- اله قلی‌زاده آذری، مهرداد، بررسی میزان تأثیر سیاست‌های تبلیغی- تشویقی به منظور توسعه صنعت جهانگردی در ایران (1377)، پایان نامه کارشناسی ارشد
3- پاپلی یزدی،م، سقایی، م، گردشگری ماهیت و مفاهیم:(1384) انتشارات سمت.
4- حافظ‌نیا، محمدرضا، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی: (1378)، انتشارات سمت، چاپ چهارم
5- دیوید؛ فردآر، مدیریت استراتژیک:(1384) ترجمه پارساییان، علی، اعرابی، سیدمحمد، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ ششم.
6- رضوانی، علی اصغر، جغرافیا و صنعت توریسم:(1374)، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ دوم.
7- رنجبریان، بهرام، زاهدی، محمد، شناخت گردشگری:(1386) انتشارات چهارباغ، چاپ سوم.
8- روزنامه اعتماد، توریسم زیتونی طرح جامع گردشگری کشاورزی و روستایی،1384/10/10
9- روزنامه همشهری، دهکده‌ای برای گردشگران،(1382/1/30)
10- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران، شهریار در آیینه میراث فرهنگی و گردشگری1387.
11- ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی شهرستان شهریار، سیمای گردشگری شهرستان شهریار:(1388)
12- شرکت تعاونی توسعه فرهنگ گردشگری میراث جاویدان، مطالعات موزه شهریار:(1387)
13- علی احمدی، علیرضا، نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک:(1385)، انتشارات تولید دانش، چاپ پنجم.
14- غلامی، امیر، علل و عوامل پایین بودن انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت توریسم: (1384)، پایان نامه کارشناسی ارشد
15- قره نژاد، ح، مقدمه‌ای بر اقتصاد و سیاستگزاری توریسم:(1374)، پایان نامه کارشناسی ارشد
16- قنبرپور، سینا، رونق اقتصاد شهر در گرو توسعه شهری، روزنامه همشهری (1387/8/22)
17- مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی وزارت مسکن و شهرسازی، طراحی شهری و جایگاه آن در سلسله مراتب طرح‌های توسعه شهری، 1387.
18- مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی وزارت مسکن و شهرسازی، مطالعه و تدوین ضوابط و معیارهای طراحی باغ و پارک براساس الگوی باغ ایرانی، 1387
19- مهندسان مشاور باوند، مهندسان مشاور پارس بوم، برنامه راهبردی و طرح ساختاری حوزه شهری کرج- شهریار 1387
20- نصیرسلامی، محمدرضا، ایجاد اگریتوریسم در کلاردشت:(1384)، پایان نامه کارشناسی ارشد
21-  هادی پیکانی، مهربان، بررسی موانع خصوصی‌سازی صنعت توریسم، مطالعه موردی اصفهان:(1384) پایان نامه کارشناسی ارشد