نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیای دانشگاه پیام نور- مرکز شهرکرد

2 دستیار علمی گروه جغرافیای دانشگاه پیام نور- واحد اردل

چکیده

پیاده و پیاده­ روها به عنوان دو عنصر پویا و پایا در فضای شهر، جزء لاینفک زندگی شهری در شهرهای پیشرفته جهان به شمار می­آیند و پیاده­ روی به عنوان یک فعالیت مفرح و لذت بخش، سهم قابل توجهی از اوقات شهروندان درشهرهای مختلف دنیا را به خود اختصاص داده است. توجه بیش از حد به نیازهای حرکت سواره و غفلت از حفظ و ساماندهی فضای پیاده و پیاده­ رو از عمده نقایص شهرسازی جهان معاصر به شمار می­ آید که سبب کاهش کیفیت محیط شهری و افول ارزش­ های اجتماعی، فرهنگی و بصری در فضاهای شهری می­ گردد. توجه به حرکت پیاده و نیازهای آن به عنوان یک موضوع فراموش شده مهم شهری در دوسه دهه گذشته گرایش ­ها و دیدگاه­ های جدیدی در عرصه شهرسازی به عنوان جنبش پیاده گستری یاد  می­ شود.
بر این اساس نتایج تحقیق فراروکه با عنوان بررسی پدیده سد معبر در پیاده ­روهای شهری (مطالعه موردی: شهرکرد- خیابان ملت)، با استعانت از مطالعات میدانی و تکمیل پرسشنامه در بین262 نفرعابرپیاده (نمونه­ ی آماری منتخب به روش کوکران) انجام شده است نشان می ­دهد که:
 استفاده از فضای پیاده روها برای عرضه اجناس (بارگیری، تخلیه بار و..) پدیده سد معبر را تشدید نموده  است. همچنین بین پدیده سدمعبر و افزایش نارضایتی عمومی عابرین پیاده رابطه معنی داری وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation of Blocking Phenomenon in Urban Pavements - case study of shahr-e-kord-melat street

نویسندگان [English]

  • Seyed Ramin Ghafari 1
  • Pezhman Mohamadi Dehcheshme 2

1 Assistant Professor Geography Board, payam-e-Nour University, Shahr-e Kord

2 Assistant of Geography Board, Payam-e-Nour University, Ardal

چکیده [English]

Pavements and pedestrians as dynamic and static factors in urban space are considered inseparable parts of urban life in developed towns of the world.A great amount of time of citizens in various cities is devoted to walking as a refreshing activity. Overwhelming attention to the needs of drivers and negligence of preservation and management of pavements is regarded as dominant defect and weakness of towns.
In the two or three previous decades attention to movement of pedestrians and their requirements as a forgotten issue made a new view and intention in the field of town planning as a walking revolution.
According to the results of this research (case study of Shahr-e-Kord – melat street) that was achieved by distribution of questionnaires among 262 persons (statical selective society by the method of kookeran) we can see that:
Using of pavements for supplying of goods (loading and evacuation of goods) increasing the blocking phenomenon. Also, there is significant relationship between blocking of pavements and public dissatisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pavement
  • pedestrian
  • Urban
  • Blocking
  • street
1- حکیمی، فرزانه، 1385، راهنمای تسهیلات عابرین پیاده، سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران.
2- ساروخانی، باقر،1370، روش تحقیق در علوم اجتماعی، تهران ، پژوهشگاه علوم انسانی.
3- سید ­محمدی، سید ­علی، 1388، تالش، شهر ­پیاده­ روهای ­چهل­ تکه، شبکه­ ی ­اینترنت، www.tilar.ir/component/content/article/
4- شبکه­ ی اینترنت www.farsnews.com))
5- فرید، یدالله، 1375، جغرافیا و شهرنشینی، انتشارات دانشگاه تبریز.
6- مرکز آمار ایران، 1385، نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن، شهرستان شهرکرد.
7- مقالات پیرامون طراحی شهری و شهرسازی، پیاده راه، فضای عمومی شهری، 1388، شبکه­ ی اینترنت (www.iran-eng.com).
8-ولی پور، جعفر و احمد زاده، نادر،1385، عابر پیاده در ساماندهی حمل و نقل شهری، مجموعه مقالات.
9- MERLIN P.(1973), Methodes quantitative et espace urbain. MASSON et Cie,Paris.