نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

چکیده

 شرایط وﯾﮋه جغرافیایی، تنوع اقلیمی به همراه وضعیت خاص توپوگرافی و ژئومورفولوژیکی در سطح ایران بیانگر پتانسیل‌های بالقوه منحصر به فرد در زمینه اکوتوریسم در کشور است که عمدتاً منطبق با گستره طبیعی نواحی جغرافیایی غرب کشور می باشد. این واقعیت در حالی است که گردشگری به طور اعم و گردشگری طبیعی (اکوتوریسم) به طور اخص در کشور، توسعه نیافته است و این بیانگر ظرفیت‌های گسترده برای توسعه‌ی اکوتوریسم در سطح کشور می‌باشد. بنابراین توجه به این موضوع علاوه بر مزیت‌های مختلف در سطح منطقه‌ای و ملی مکان تحول نواحی محروم و منزوی غرب کشور که به عنوان حافظان سنتی طبیعت پیرامونی خود ایفای نقش می‌کنند را نیز ممکن می‌سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Analysis on the Status of Ecotourism in the Dynamic and Sustainable Development of the Western Provinces of the Country

نویسنده [English]

  • Darab Fattahpour

Rural Planning

چکیده [English]

Specific geographic conditions, climatic diversity and special topographic and geomorphic situation of Iran shows unique potentials for ecotourism which is mainly based on the natural extent of geographic areas in western parts of Iran. Yet, tourism and especially nature tourism (eco-tourism) has not been well-developed in this country which shows diverse potentials for the development of ecotourism. Therefore, it is beneficial to consider this issue at local and national level and provide the possibility of changing the poor and isolated areas of western Iran which act as the traditional supporter of their surrounding area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecotourism
  • western areas of Iran
  • Sustainable development
  • geographic situation
  • natural extent
1-آسایش،حسین،اصول و روشهای برنامهریزی روستایی، دانشگاه پیام نور،1375
2-اعضای آکادمی اتحاد جماهیر شوروی "انسان، جامعه و محیط زیست "ترجمه ؛ صلاح الدین محلاتی، انتشارات شهید بهشتی، 1372
3- بونفو، ادوارد، "آشتی انسان با طبیعت "ترجمه صلاح الدین محلاتی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران ،1375
4-پوروخشوری، زهرا، راهکارهای توسعه بهینه زیست محیطی در گردشگری ساحلی، سازمان حفاظت محیط زیست، 1380
5-دیبایی، پرویز، شناخت جهانگردی، دانشگاه علامه طباطبایی،1371
6- رضوانی، علی اصغر، جغرافیا و صنعت توریسم، پیام نور، چاپ دوم، 1374
7-سعیدی، عباس، مبانی جغرافیای روستایی، سمت، 1377
8-شافر، فرانتس "درباره مفهوم جغرافیایی اجتماعی "ترجمه عباس سعیدی، رشد آموزش جغرافیا، سال 5، ش 18
9-فتاح پور مریکی، داراب، بررسی اثرات گردشگری بر تعادل ناحیهای در استان چهارمحال و بختیاری، فصلنامه علمی ﭘﮋوهشی مسکن و انقلاب، زمستان 1385
10-غفاری، رامین و فتاح پور مریکی، داراب، نقش طبیعت گردی در توسعه نواحی روستایی، مجموعه مقالات همایش سراسری چشم انداز رشد وتوسعه در استان چهارمحال و بختیاری، 1384
11-میسرا، آرپی، سوندارم، کی .وی، گزینههای توسعه روستایی، سلسله انتشارات روستا و توسعه، شماره 7، 1371
12- Woridtourism organization (1991) Tourism trends worides. 1950-91 VOL.