نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور واحد نهاوند

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز

3 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور واحد مرکز اسدآباد همدان

چکیده

شهرستان نهاوند در ناحیه بندی استان بر اساس عوامل اصلی گردشگری که در طرح جامع مطرح شده در ناحیه 2 گردشگری استان قرار دارد.در نهاوند جاذبه‌های گردشگری طبیعی و فرهنگی متعددی وجود داردکه جاذبه‌های گردشگری در منطقه جنگلی سراب گیان بیشتر از نوع جاذبه‌های اکوتوریستی (طبیعی-زیست محیطی) می‌باشد.
این تفرجگاه در جنوب شهر نهاوند و بین روستاهایی با جمعیت زیاد واقع شده است و در تعطیلات آخر هفته، بویژه در فصل تابستان که دارای هوای خنک و سرسبزی فراوان است، کانون جذب گردشگران زیادی از شهرستان و دیگر نقاط استان و حتی استان های همجوار می‌باشد.قابل ذکر است که در کنار جنگل و سراب گیان تپه تاریخی شهر گیان وجود دارد که با توجه به حفاری باستان شناسان دارای تمدنی شبیه بین النهرین در 5700 سال پیش بوده است که در صورت ایجاد امکانات و تسهیلات می‌تواند زمینه را برای شکوفایی گردشگری در منطقه فراهم نماید.   
 هدف این مقاله، تعیین عوامل مؤثر بر میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان از جنگل و سراب گیان نهاوند و  برآورد ارزش گذاری اقتصادی –تفرجگاهی آن بر اساس مدل تحلیلی CVM می‌­باشد.
در این مطالعه برای برآورد ارزش گذاری اقتصادی –تفرجگاهی  جنگل و سراب گیان نهاوند از روش ارزش­ گذاری مشروط (CVM) 1 استفاده گردید. این روش تلاش می­‌کند که تمایل به پرداخت (WTP) 2 افراد را تحت سناریوهای بازار فرضی مشخص، تعیین نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Estimation of economic-recreational valuation in the Nahavand Forest and Mirage

نویسندگان [English]

  • Dariush Abolfathi 1
  • Iesa Saraghi 2
  • Ghasem Sarempour 3

1 Payam-e Noor University

2 Tabriz University

3 Payam-e Noor University

چکیده [English]

According to the main tourism factors mentioned in the master plan, Nahavand town is located in the second tourism district of the province. Many different natural and cultural attractions are located in Nahavand, while tourist attractions in Sarab-e Giyan forest are mainly of ecotourism kind (natural-environmental).
This promenade is located in south Nahavand city among crowded villages and it attracts large number of tourists from the city, province and even neighboring provinces. It should be noted that Giyan historical hill is also located near the forest and Sarab-e Giyan, which according to archeologist excavation had a culture similar to Mesopotamia in 5700 year ago.
The present article seeks to determine factors influencing visitor’s willingness to pay for visiting the forest and Nahavand Sarab-e Giyan and estimate its economic-promenade valuation according to CVM analytic method.
In this article, conditional valuation method (CVM) was used for estimating economic-promenade valuation of the forest and Nahavand Sarab-e Giyan. This method tries to determine visitor’s willingness to pay (WTP) in different scenarios of the assumed market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Valuation
  • Nahavand
  • Tourism
  • visitors
  • Economic
  • promenade
  • CVM
1-امیرنژاد، ح. و خلیلیان، ص ( 1384). برآورد ارزش توریستی پارک ملی گلستان و تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان. پنجمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، 9-7 اسفند، 20- 15. 2-امیرنژاد، ح. خلیلیان، ص. و عصاره، م،ح (1385). تعیین ارزش‌­های حفاظتی و تفرجی پارک جنگلی سی سنگان نوشهر با استفاده از تمایل به پرداخت افراد، مجله پژوهش و سازندگی، شماره 72، پاییز 1385.
3-زنده دل،ح (1376). مجموعه ایرانگردی همدان، نشر ایرانگردی.
4-سراقی،ع(1387)بررسی و تحلیل نقش جاذبه‌های اکوتوریستی در توسعه پایدار ناحیه ای استان همدان،پایان‌نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری،دانشگاه تبریز
5-میرزایی، م( 1379 .(­بررسی پوشش گیاهی و ارزش­گذاری اکولوژیکی ناحیه نیمه بیابانی جنوب غربی استان قم(منطقه پلنگ دره)، پایان­‌نامه کارشناسی ارشد علوم گیاهی، دانشگاه تربیت مدرس.
6-نهرلی، د (1374). ­ارزیابی اقتصادی و اجتماعی پارک ائل گولی تبریز، پایان­‌نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه تهران.
7-یخشکی، ع(1353). مقدمه‌ای بر پارک‌های ملی و جنگلی ایران، تهران : انتشارات دانشگاه تهران.
 
منابع لاتین
1-Amirnejad, H., S. Khalilian, and M.­H. Assareh. (2006). Estimating the existence value of north forests of Iran by using a contingent valuation method. Ecological Economics. 58: 665-675.
2-Amigues, j., C.Boulatoff, and B. Desaigues (2002). The benefits and costs of riparian analysis habitat preservation: a Willingness to accept / willingness to pay contingent valuation approach.Ecological Economics 43: 17-31.
3-Apostole,p.y.Yannakis.A.(2001), The sociology of Toourism ,Routledge publishing,London and New York.
4-Ashim, G.B. (2000). Green national accounting: Why and How? Environment and Development Economics. 5: 25-48.
5-Fennell, D. A(1999) Economic and introduction .p:283-310
6-Guo, Z., X. Xiao, Y. Gan, and Y.Zheng. (2001) Ecosystem functions, services and their values a case study in Xingshan country of China. Ecological Economics. 38: 141-154.
7-Gurluk, S.( 2006). The estimation of ecosystem services value in the region of Misi Rural Development Project: Rsults from a contingent valuation survey. Journal of Forest policy and Economics  9(3) 209-218.
8-Haneman,W.M (1984).Welfare evaluation in contingent valuation experiments with
discrete responses.American Journal of Agricultural Economics 71(3): 332-341.
9-Khorshiddoust,­ A.M. (2005)­Contingent­ Valuation in Estimating the Willingness to pay    for Environmental Conservation in Tabriz,Iran. Environmental Studies 30:12-21
10- Lee, C., and S.Han (2002). Estimating the use and preservation values of national parks tourism resources using a contingent valuation method.Tourism Management 23: 531-540.
11- Leinhoop, N., and D. Mac Millan. (2007) Valuing wilderness in Iceland: Estimation of WTA and WTP using the market stall approach to contingent valuation. Land use policy 24(1): 289- 295.
11-Negi,Jagmohan.(2004).International Tourism and Travele (conception and principle).chand publishing,New Dehli India.
12-Raina,A.K.(2005), Ecology Wildlife and Tourism development  ,publishing New Dehli India.
13- Sattout, E.J., S.N. Talhouk, and P.D.S Caligari (2007). Economic value of cedar relics in Lebanon: An application of contingent valuation method for conservation.Ecological Economics 61: 315-322.
14-Thomas, H., and B. Christopher (1997). Conjonint analysis of groundwater protection programs. American Journal of Agricultural Economic 57: 188-198.
15- Vaze, P.(1998) System of environment and economic accounting (SEEA).Chapter 13, London: ONS, U.K.
16- Whister, D. (1999). An Introductory Guide to SHAZAM. www. Shazam. Econ. ubc.Ca. Logit Test for Heteroskedasticity.
17- White, P. C. L., Lovett, J.C (1999) Public preferences and willingness to pay for nature conservation in the North York Noors National Park. UK. Jornal of Environmental Management. 55: 1-13