نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس منابع آب

2 دکترای جغرافیا

3 کارشناس آبیاری

چکیده

علم جوان و نوپای مهندسی رودخانه، از ترکیب تخصص‌هایی از جمله تلفیق دو علم هیدرولیک، هیدرولوژی – ژئومورفولوژی، به بحث و بررسی حرکت آب در رودخانه‌ها می‌پردازد. جهت پیشگیری از خسارات حاصل از وقوع سیلاب رودخانه، می‌بایست با به کارگیری روش‌های مناسب میزان وقوع سیل‌های احتمالی را برآورد کرد. از طرفی دیگر شناسائی مورفولوژی رودخانه (اشکال فرسایش رودخانه‌ای) می‌تواند ما را در این شناسائی و پیشگیری از خسارات کمک شایانی نماید.
در این مقاله با شناسائی اشکال فرسایش رودخانه‌ای در مسیر رودخانه چنارراهدار، با بهره‌گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور،  پراکندگی انواع فرسایش رودخانه‌ای به همراه مناطق رسوبگذاری،  نقشه انواع فرسایش رودخانه‌ای رودخانه چنار راهدار تهیه شده است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Classification of the Chenar rahdar river based on erosion forms

نویسندگان [English]

  • Ali Torabi Haghighi 1
  • Hosseyn Saremi 2
  • Roohollah Ghalambar 3

1 Water Resources

2 Geoghraphy

3 Irrigation expert

چکیده [English]

The new and modern scientific field of river engineering integrates hydraulics with hydrology-geomorphology and investigates and discuss water movement in rivers. In order to prevent damages caused by river flood, probable floods must be predicted using appropriate methods. Moreover, identifying river morphology (river erosional landforms) can help us noticeably in recognizing and preventing damages.
The present article identifies erosional landforms in Chenar-e Rahdar River and produce a map for different forms of river erosion using geographic information system, remote sensing and dispersion of different erosional landforms in this river along with sedimentation areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chenar-e Rahdar River
  • erosion
  • flood
  • sedimentation
  • Sewage
1- بررسی علل تشکیل و توسعه پیچان‌ها -  مریم بیانی خطیبی - رشد آموزش جغرافیا شماره 75. 1385.
2- تحلیل‌های کمی در ژئومورفولوژی ـ جمشید فریفته ـ انتشارات دانشگاه تهران ـ 1370.
3- تهیه و تفسیر نقشه‌های ژئومورفولوژی ـ فرج‌ ا... محمودی ـ جزوه درسی دانشگاه تهران ـ ‌1373.
4- ژئومورفولوژی ساختمانی ـ اقلیمی ـ فرج‌ ا... محمودی ـ انتشارات دانشگاه تهران ـ 1368 (جدول اول و دوم).
5- ژئومورفولوژی ایران ـ علائی طالقانی ـ انتشارات قومس ـ 1380.
6- ژئومورفولوژی کاربردی ـ‌محمدحسین رامشت ـ جزوه درسی ـ دانشگاه اصفهان ـ 1373.
7- ژئومورفولوژی رودخانه‌ها و آبراهه‌ها  حسین صارمی ـ  ( زیرچاپ).
8- مطالعات جامع احیاء و توسعه کشاورزی و منابع طبیعی فارس - 1379.
9- طرح جامع آب کشور (گزارش سنتز) ـ وزارت نیرو ـ سازمان مدیریت منابع آب 1373.
10- شناخت فرسایش کناری رودخانه در دشت‌های رسوبی ـ مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع 1371.