نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پژوهشی پژوهشکده سوانح طبیعی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامشهر

چکیده

این مقاله به بررسی نقش عوامل مؤثر بر وقوع پدیده زمین لغزش در روستای قوزلو می‌پردازد. بر اساس  بررسی‌ها ومطالعات میدانی انجام شده، روستای قوزلو برروی یک پهنه لغزشی قدیمی واقع شده که در بخش‌های جنوبی، غربی و مرکز روستا به دلیل فعالیت پاشنه یک توده لغزشی، مساکن دچار  خسارات شده‌اند. زیربری و حذف تکیه‌های جانبی پاشنه لغزشی  به وسیله سرشاخه‌های رودخانه انگوران چای وافزایش دبی چشمه‌های گسلی در مرز راندگی  گسل قره‌ناز- قوزلو، آبیاری باغات در پاشنه لغزشی و ورود فاضلاب‌های خانگی به داخل توده لغزشی و نفوذ پذیری کم افق کنگلومرای سازند قم از مهمترین عوامل مؤثر بر رانش زمین در روستای قوزلو بوده است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Causes of landslide

نویسندگان [English]

  • Aliakbar Sarmadi Seyfi 1
  • Ahmad Adib 2

1 Natural Disasters Research Institute

2 Azad University

چکیده [English]

The present article investigates influential factors in land sliding phenomena in Qozlu village. According to the investigations and field studies, Qozlu village is located on an old land sliding zone and settlements in southern, western and central village have been damaged due to the activities of a sliding mass heel. Main factors influencing land slide in Qozlu village include undercutting and elimination of lateral supports by distributaries of Anguran Chay River, increasing discharge of springs along the drift limit of Qare Naz-Qozlu fault, irrigation of gardens in the sliding mass heel and domestic sewage entering the sliding mass and lower permeability horizon of Qom formation Conglomerate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • land slide
  • Qozlu village
  • Zanjan
  • Mahneshan
  • sliding masses
1- آریایی، علی اصغر، 1349، زمین لغزش و تحقق آن در ارتفاعات دره شوریک از توابع شیروان، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد، سال ششم، شماره دوم، صص 399تا 404.
3- جداری عیوضی، جمشید، ژئومورفولوژی ایران، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور، 1374.
4- خسرو تهرانی، خسرو، چینه شناسی ایران، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1367.
5- رامشت، م.ح. کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه‌ریزی، انتشارات دانشگاه اصفهان،  1375.
6- رجائی، عبدالحمید، ژئومورفولوژی کاربردی در برنامه‌ریزی شهری وعمران ناحیه‌ای، نشر قومس، 1373.