نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

چکیده

بررسی در مورد پیدایش شهرهایی نظیر شهر مسجد سلیمان که قدمت آن به ورود آریایی‌ها به ایران می‌رسد نیاز به شرح مفصلی دارد و لیکن رشد و گسترش آن و استراتژی‌های توسعه و کارکرد اقتصادی و شرایط کشوری و سیستم‌های سیاسی به ویژه با توجه به کارکرد شهر در ارتباط با اهمیت اقتصادی نقش نفت بود که از سال 1287 هجری شمسی آغاز گردید. به عبارتی با فوران اولین چاه نفت در ایران فعالیت اقتصادی مسجد سلیمان شروع گردید. این رونق وتوسعه شهر تا سال 1355 ادامه داشت و لیکن از این سال به بعد به علت کاهش در تولید نفت رشد جمعیت  سالانه به علت مهاجرت سیر نزولی پیدا نمود و پی‌آمد آن کاهش اشتغال  در صنعت نفت و افزایش بیکاری و تغییر نقش شهر بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Oil Economic Role on Masjed Soleyman City

نویسنده [English]

  • Shafiqeh Nazaeri

Faculty Member of Islamic Azad University of Shahr-e-Ray

1- استانداری خوزستان، راهنمای خوزستان، سال‌های مختلف، اهواز.
2- اطهاری، کمال، مجله اطلاعات سیاسی و اقتصادی، 1370.
3- بدیعی، ربیع، جغرافیای مفصل ایران، 1367.
4- تحقیقات مهندسین مشاور زیست، طرح جامع مسجد سلیمان، 1365.
5- جعفرپور، ابراهیم، یادداشت‌های اقلیم، 1364.
6- روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران، انتشارات شرکت ملی نفت ایران، سال‌های مختلف.
7- روزنامه اطلاعات، آرشیو.
8- سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی و اجتماعی، 1369.
9- شرکت ملی نفت ایران، اطلس زمین شناسی زاگرس، 1345.
10- شرکت ملی صنایع در ایران، دفتر تحقیقات اجتماعی شهر، 1369.
11- گیتاشناسی، اطلس جامع، تهران، مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی 1382.
12- مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی سال‌های 1345-1355-1365-1385.
13- محمودی، فرج الله ، یادداشت‌های تفسیر اطلس زمین شناسی زاگرس، 1354.
14- مرکز آمار ایران، گزارش ثبت ولادت و فوت استان خوزستان، 1373-1372-1371.
15- مهندسین مشاور شهرسازی، طرح جامع مسجد سلیمان، شرکت زیستا، 1374.
16- مرکز آمار ایران، آمار جمعیت، 1385-1375.
17- ناظری شفیقه، ویژگی‌های جغرافیایی مسجد سلیمان، فصل نامه زکریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، 1375.
18- نیساری، سیروس، کلیات جغرافیای ایران، تهران، 1350.
19- همشهری، روزنامه، مسجد سلیمان در وضعیت مهم، شماره 3525/1383.