نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

2 کارشناس ارشد ژئومورفولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده

تأمین آب شیرین از مشکلات امروزه جهان و سال‌های آینده است. بحران آب بسیاری از مناطق جهان را فرا گرفته و در حال گسترش به دیگر نقاط جهان است و این بحران موجب بروز مشکلات دیگر هم شده است.
کشور ایران از جمله کشورهای کم آب جهان است به طوریکه متوسط بارش سالانه ایران حدود یک‌سوم متوسط بارش جهان است. متوسط بارندگی سالانه در دنیا حدود 800 میلیمتر و در ایران حدود 250 میلیمتر است. البته مشکل بزرگ دیگر بارش‌ها در ایران، توزیع نامناسب فصلی بارش است، به طوریکه بیشتر بارش‌های ایران در فصل زمستان صورت می‌گیرد که کمترین نیاز به آب وجود دارد و مشکل دیگر هم توزیع نامناسب مکانی بارش است که در برخی نقاط متوسط سالانه به حدود 1800 میلیمتر می‌رسد در حالیکه مناطقی با متوسط بارش کمتر از 50 میلیمتر هم در کشور وجود دارد.
بررسی رابطه بارش و رواناب حاصل از آن می‌تواند ما را در امر برنامه‌ریزی برای منابع آب یاری نماید. در این پژوهش با بررسی وضعیت بارش در حوضه گوجان و رابطه آن با رواناب منطقه مشخص گردید که در این حوضه ذخیره آبی ماهانه و سالانه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of the relationship between precipitation and runoff in the Goujan basin (Karoon branch)

نویسندگان [English]

  • Amir Gandomkar 1
  • Turan Ra'eesi 2

1 Faculty Member of Islamic Azad University, Najaf Abad Branch

2 Master of Geomorphology at Islamic Azad University, Najafabad Branch

1- آریایی، مهرداد و موسوی، سعید (1385)، تهیه مدل تبدیل آمار بارش به رواناب با مطالعه موردی رودخانه بشار، هفتمین کنگره بین‌المللی مهندسی عمران.
2- اسلامیان، سعید و دیگران (1385)، تحلیل ضریب رواناب و همبستگی بین بارش و رواناب در حوضه بازفت، اولین همایش منطقه‌ای بهره‌برداری از منابع آب رودخانه‌های زاینده‌رود و کارون.
3- الهی‌گل، علی و حجام، سهراب (1385)، بررسی اثر تغییرات دما و بارش بر رواناب در حوضه آبریز امامه، دومین کنفرانس مدیریت منابع آب.
4- پوررضا، محسن و دیگران (1385)، پیش‌بینی سیلاب با استفاده از ترکیب نتایج مدل‌های بارش – رواناب، هفتمین سمینار بین‌المللی مهندسی رودخانه.
5- حسن‌پور کاشانی، مهسا (1387)، شبیه‌سازی فرآیند بارش – رواناب با استفاده از مدل MLP، سومین کنفرانس منابع آب ایران.
6- زرین، هدایت‌اله و دیگران (1387)، ارزیابی عملکرد مدل AWBM در شبیه‌سازی فرآیند بارش – رواناب در حوضه‌های فاقد آمار، سومین کنفرانس منابع آب ایران.
7- شریفی، فرود و دیگران (1383)، بررسی عوامل مؤثر در تعیین آستانه شروع رواناب در مناطق خشک و نیمه خشک کشور به کمک استفاده از شبیه‌سازی و داده‌های بارش – رواناب، فصل‌نامه منابع طبیعی ایران، سال 57، شماره 1.
8- علیزاده منصوری، محمد (1387)، مدلسازی بارش – رواناب حوضه سد شیخ بشارت با استفاده از مدل HEC-HMS، سومین کنفرانس منابع آب ایران.
9- عنایتی سردره، محمدامین (1387)، شبیه‌سازی فرآیند بارش – رواناب با استفاده از سیستم تطبیقی استنتاج فازی – عصبی، سومین کنفرانس منابع آب ایران.
10- قهرمان، بیژن و حاتمی، ابوذر (1385)، بررسی و تعمیم روابط بارش و رواناب ماهانه و سالانه به حوضه‌های فاقد آمار، دومین کنفرانس مدیریت منابع آب.
11- گندمکار، امیر (1387)، بررسی روند تغییرات بارش 50 ساله اخیر شهرکرد، همایش خشکسالی در استان چهارمحال بختیاری و راه‌کارهای مقابله با آن.
12- میثاقی، فرهاد و دیگران (1384)، شبیه‌سازی بارش – رواناب و برآورد آبدهی رودخانه در نقاط فاقد ایستگاه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و سامانه اطلاعات جغرافیایی، فصل‌نامه دانش کشاورزی، شماره 60.
13- نجفی، نعیمه و دیگران (1385)، بررسی کارائی شبکه عصبی مصنوعی در شبیه‌سازی بارش و رواناب، اولین همایش منطقه‌ای بهره‌برداری از منابع آب رودخانه‌های زاینده‌رود و کارون.