نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی نقشه برداری فتوگرامتری، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مهندسی نقشه برداری فتوگرامتری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

ارتو فتو یا عکس نقشه از چندین تصویر که پوشش دهنده منطقه مورد نظر است تشکیل شده که به لحاظ دارا بودن خصوصیت رستری عکس و زمین مرجع بودن آن از قابلیتهای زیادی همچون نقشه های خطی در کسب اطلاعات مکانی و استخراج عوارض برخوردار می باشد.
دقت تهیه ارتو فتو از دو جهت هندسی و رادیومتری بررسی می ‌شود. دقت هندسی  به دقت تعیین مختصات موزاییک  عکسی مربوط است که آن نیز به دقت تعیین مختصات هر یک از تصاویر تشکیل دهنده مربوط می‌شود. جنبه حائز اهمیت دیگر تهیه تصاویر با کیفیت از لحاظ رنگی و یا رادیومتریکی می ‌باشد.
بنابراین در این مرحله سعی بر آن است که موزاییک تهیه شده از تصاویر گوناگون که ممکن است در زمانها و یا شرایط نوری و تصویر برداری مختلف تهیه شده باشند و در نتیجه دارای تفاوت‌هایی از لحاظ رنگی و وضوح بوده‌اند تا حد امکان همگن و یکسان شوند.
در این مقاله نقش هر یک از تصحیحات رادیومتریکی لازم جهت همگن­‌سازی رادیومتری مورد بررسی قرار می ‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Radiometric homogeneity in ortho-mosaic preparation

نویسندگان [English]

  • Mojdeh Ebrahimikia 1
  • Hamid Enayati 2

1 Master of Engineering in Photogrammetry Mapping, University of Tehran

2 Master of Science in Photogrammetry Surveying Engineering University of Khajeh Nasir-Al-Din Tousi

1- ERDAS IMAGINE software Manual
2- Adobe Photoshop software Manual
3- Fundamental of remote sensing
4-Sachs , J., Color Balancing Techniques, Digital Light & Color,1996-1999
5-Degaard  Nielsen,M., True orthophoto generation,IMM thesis,2004
6- Bourke,P." Histogram Matching.";  http://paulborke.net/texture_colour/equalisation/