نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

سیل به وضعیتی اطلاق می‌‌شود که در آن جریان رودخانه و حوضه مسیل‌ها بصورت غیر منتظره افزایش پیدا کرده بطوریکه باعث خسارات مالی و جانی می‌گردد. خصوصیات سیلاب‌هایی را که در یک منطقه اتفاق می‌افتد می‌توان با استفاده از روشهای گوناگون پیش‌بینی کرد.
تحقیق حاضر به شناسایی عوامل ایجاد سیل و بکارگیری روش‌های علمی‌در تخمین حجم سیلاب و پیش‌بینی آن برای آینده و اقدامات حفاظتی جهت کاهش زیان‌های احتمالی سیلاب در شهرستان لار اختصاص دارد. ابتدا به تحلیل مهمترین عامل تأثیرگذار روی سیلاب یعنی بارندگی پرداخته و آن را برای دوره‌های بازگشت طولانی مدت محاسبه نموده و سپس مطالعه مورفومتری حوضه آبریز منطقه انجام شده است. علاوه بر آن به محاسبه حجم سیلاب و تخمین دبی اوج حاصل از سیلاب‌ها با دوره‌های بازگشت معین در این حوضه اقدام شده است. در ادامه این نتیجه حاصل شده که خطرات ناشی از سیلاب‌های احتمالی این حوضه برای شهر لار تا چه اندازه است و سپس راه‌های پیشگیری از آن از جمله توسعه مراتع طبیعی، رسوب زدایی سد، توقف عملیات زراعی غیر مجاز مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Floods in the Region of Flood Dams and Ways to Prevent its Dangers on Lar City

نویسنده [English]

  • Ali Vakhshouri
1- رامشت، محمد حسین(1375)، کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه‌ریزی ملی ـ منطقه‌ای ـ اقتصادی، اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان.
2- رهنمائی، محمد تقی(1371)، مجموعه مباحث و روش‌های شهرسازی، تهران: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.
3- زمردیان، محمد جعفر(1378)، کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه‌ریزی شهری و روستایی، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
4- سازمان هواشناسی کشور(2005-1981)، سالنامه هواشناسی، انتشارات سازمان هواشناسی کشور.
5- شریفی،فرود و دیگران(1381)، مدیریت جامع حوضه‌های آبخیز کلید توسعه منابع زیستی، مجله جنگل و مرتع شماره 56 .
6- طاهری بهبهانی، محمد طاهر(1371)، راهنمای مطالعات کنترل سیل در طرح ریزی شهری،تهران: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.
7- علیزاده، امین(1380)، اصول هیدرولوژی کاربردی،مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
8- مهدوی، محمد(1381)، هیدرولوژی کاربردی،جلد دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
9- ناظم‌السادات، سید محمد جعفر(1380)، آیا باران می‌بارد؟، شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز.
10ـ سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، نقشه‌های توپوگرافی 50000 :1 لارستان.
11- Pacione, M. (1999): Applied Geography; Principles and Practice. By Routledgs, P. 95.