نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده

بازی‌های محلی، بنا به تحولات محیطی و تغییرات اجتماعی در مواجهه با ورزش‌ ها و بازی‌های جدید، جای خود را به این نوع بازی‌ها داده‌ اند که البته پدیده‌ ای واقعی و در عین حال اجتناب‌ناپذیر است. تلاش برای احیاء بازی‌های محلی تلاشی پسندیده است اما باید دانست که در مواردی این امکان وجود ندارد و در مواردی لزوم آن احساس نمی شود که ما با صرف هزینه زیاد، باز با بی‌­اقبالی مردم و جوانان مواجه شویم. به همین دلیل به نظر می ‌رسد باید با توجه به شرایط محیطی و جغرافیایی و ویژگی‌های اجتماعی و فرهنگی، درصدد به هنگام سازی بازی‌های سنتی باشیم و یا حتی بازی‌های جدیدی متناسب با این شرایط طراحی کنیم که هم مورد توجه جوانان است و هم به این طریق فرهنگ ایرانی را حفظ و به نسل‌ های آینده منتقل می ‌نماییم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of geography in the emergence of local games

نویسنده [English]

  • Fatemeh Dehghannejad

Master of Geography and Urban Planning

1- ایمانیه، مجتبی: 2537، تاریخ فرهنگ اصفهان مراکز تعلیم از صدر اسلام تاکنون، انتشارات دانشگاه اصفهان.
2- جغرافیای پیک نیک: پایگاه اینترنتی:http://www.fakouhi. com/node/45
3- حجازی، محمد: 1338، میهن ما، انتشارات وزارت فرهنگ اداره کل نگارش، بی­‌جا.
4- خبرگزاری ایسکانیوز، 14/5/87، پایگاه اینترنتی: http://www.iscaews.ir/fashownewsitem
5- دانشنامه رشد: نظریه­‌های مختلف در مورد بازی کودکان، پایگاه اینترنتی:
http://www.daneshnamehroshd.ir 
6- دوگوبینو، ژوزف آرتور: 1367، سفرنامه کنت دوگوبینو سه سال در آسیا (1858-1855)، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی، نشر کتاب­‌سرا، تهران.
7- راوندی، مرتضی:1368، تاریخ اجتماعی ایران، جلد هفتم، مناظری از حیات اجتماعی، هنری و صنعتی ایرانیان بعد از اسلام، چاپ اول، چاپخانه نوبهار، بی جا.
8- سعیدیان، عبدالحسین: 1375، مردمان ایران، چاپ اول، انتشارات علم و زندگی، تهران.
9- فلاندن، اوژن: سفرنامه اوژن فلاندن به ایران در سال 1840-1841، ترجمه حسین نورصادقی، چ دوم، بی‌تا.
10- دالمانی، هانری رنه: 1335، سفرنامه از خراسان تا بختیاری، ترجمه فره ‌وشی، انتشارات امیرکبیر، تهران.
11- مهدوی نژاد، رضا و پژمان معتمدی: 1379، تاریخ تربیت بدنی و ورزش، چاپ اول، انتشارات دانشگاه اصفهان.
12- مقالات علمی ایران: 12/5/87 علاقمند کردن کودکان به ورزش، پایگاه اینترنتی:   
http://www.articles.ir/article 26070 aspx        
13- نبوی، حسن: 1350، تاریخ معاصر ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب سفید، انتشارات دانشسرای عالی، تهران.