نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیاى دانشگاه اصفهان

2 دکتراى جغرافیا و برنامه‏ ریزى روستایى دانشگاه اصفهان

چکیده

اردستان (واقع در استان اصفهان)، از شهرستان هایى است که جمعیت آن طى سال هاى آمارى همواره مواجه با نوساناتى بوده است. با توجه به نرخ پایین رشد جمعیت در شهرستان اردستان، پیش‏ بینى مى‏شود در سال 1395 جمعیت آن حدودا به 411 هزار نفر برسد. مهاجرت از جمله عوامل مهم نوسانات جمعیتى در این شهرستان به شمار مى‏رود.

عنوان مقاله [English]

Examination and evaluation of population issues in Ardestan

نویسندگان [English]

  • Masoud Taghvaei 1
  • Parvin Shafiei 2

1 Associate Professor of the Department of Geography, University of Isfahan

2 Ph.D. in Geography and Rural Planning, University of Isfahan

چکیده [English]

Ardestan (located in Isfahan province) is one of the counties whose population has always faced fluctuations during the past years. Considering the low population growth rate in Ardestan, it is expected that in 2016 its population will reach about 411 thousand people. Immigration is one of the important causes of population fluctuations in this city.

1- توکلى، اسماعیل، مهاجرت و انگیزه‏هاى جا به جا شدن در بخش‏هاى گرمسیرى جیرفت،ان عمران جیرفت،1354.
2- سرشمارى عمومى نفوس و مسکن سال (45-1335)، شهرستان اردستان، مرکز آمار ایران.
3- سرشمارى عمومى نفوس و مسکن (1355-1345)، شهرستان اردستان، مرکز آمار ایران.
4- سرشمارى عمومى نفوس و مسکن (1365-1355)، شهرستان اردستان، مرکز آمار ایران.
5- سرشمارى عمومى نفوس و مسکن (1375-1365)، شهرستان اردستان، مرکز آمار ایران.
6- خزائى قوژدى، على، صنایع روستایى، تحولات و توسعه، فصلنامه روستا و توسعه. مرکز تحقیقات و بررسى مسائل روستایى وزارت جهادسازندگى، تابستان و پاییز 1376.
7- شفیعى، پروین، جایگاه و نقش زنان در توسعه صنایع روستایى شهرستان اردستان، نمونه موردى صنعت فرش، پایان نامه کارشناسى ارشد دانشگاه اصفهان، پاییز 1381.
8- طاهرى، تقى، مهاجرت و انگیزه‏هاى جا به جا شدن در بخش‏هاى گرمسیرى جیرفت، ان عمران جیرفت، 1354.
9- طرح‏هاى روستاى کچو مثقال، بنیاد مسکن انقلاب اسلامى، استان اصفهان، دفتر طرح‏هاى هادى استان اصفهان، بهار 1372.
10- کبیرى، مرتضى، فرش دستبافت و عملکرد شرکت‏هاى تعاونى اردستان، نجف آباد و شهرضا، وزارت جهادسازندگى، جهاد سازندگى استان اصفهان، دفتر ترویج و مشارکت مردمى اداره تعاونى‏ها، پاییز 1371.
11- مؤمنى، مهدى، درآمدى به اصول و روش‏هاى برنامه‏ریزى ناحیه‏اى، ان گویا، اول، 1377.