نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد جغرافیاى طبیعى

چکیده

آبخیزهایى که بدلیل توسعه ناهنجار کلان شهر تهران به شدت آسیب دیده‏ اند باعث مى‏ شوند تا در آینده‏اى نه چندان دور منتظر یک فاجعه زیست محیطى براى تهران و سایر زیستگاه ‏هاى متأثر از آن مانند دره فرحزاد- حصارک و... باشیم. دره فرحزاد یکى از عناصر ساختارى زمین (کریدورهاى اکولوژیک و یا لکه ‏هاى زیستگاه) در ارائه ارزش ها و خدمات زیست محیطى به بسترهاى همجوار خود و به شهر نقش مؤثرى دارد و در مجموع داراى موقعیت جغرافیایى و اکولوژیک خاصى است که ناشى از همجوارى دامنه البرز و حضور دره ‏هاى کوهستانى است؛ مناطق شهرى باید بتدریج به سکونتگاه­ هاى پایدار براى زندگى انسان ها تبدیل شوند. به این معنى که مدیریت شهرى باید بیشتر از پیش به ارتباط متعادل و متناسب با محیط پیرامون آن توجه نماید. با رعایت این نوع ملاحظات زیست محیطى مى‏توان از بروز بحران­ هاى شهر جلوگیرى کرد و یا لااقل شدت آن را کاهش داد.
در این پژوهش منطقه فرحزاد به عنوان یک نمونه مورد مطالعه قرار گرفته است و طى مطالعات میدانى، بررسى اسناد و مدارک موجود، علل تخریب این بستر در زمان، و پتانسیل­ هاى بالقوه آن در کل مسیل شناسایى و جهت استفاده بهینه از این بسترهاى طبیعى درون شهرى پیشنهادهایى در دو مقیاس کلان (کل مسیل) و خرد ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

(Environmental assessment) Accelerating degradation in watersheds and environmental impacts of Farahzad area

نویسنده [English]

  • Ja'far Janesar Ghanbari

Master of Natural Geography

چکیده [English]

The severe damages to watersheds due to the disproportionate development of Tehran's metropolitan area have led to the anticipation of an environmental disaster in Tehran and other habitats affected by it such as the Farahzad valley, Hesarak and ... in the not-so-distant future. Farahzad valley, as one of the structural elements of the earth (ecological corridors or habitat spots) has an effective role in providing ecological services to its neighboring beds and to the city and has a special geographical and ecological position due to the neighboring Alborz Range And the presence of mountain valleys; urban areas should gradually become sustainable settlements for the lives of humans. This means that urban management should be more committed to an appropriate and balanced relationship between cities and their surrounding environment. With these kinds of environmental considerations, the city's crises can be prevented or at least reduced in severity.
In this study, the Farahzad area has been studied as a sample. Through field studies and the study of existing documents, the causes of the destruction of this bed in time, and its potentials through the whole watercourse have been identified, and suggestions have been presented in two macro (throughout the watercourse) and micro scales for optimal use of these natural beds Within the city.