نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار جغرافیاى سیاسى دانشگاه امام حسین علیه‏ السلام

چکیده

منشاء حقیقى وحدت امت اسلامى همانا دین اسلام است که ریشه‏ى اصلى خود را از فطرت انسان مى‏گیرد. تحولاتى که این دین فطرى در طول تاریخ داشته فقط مربوط به فروع جزئى احکام بوده که از تنوع موقعیت‏هاى حیات انسانى در جوامع مختلف سرچشمه گرفته است.
اصول و مبادى کلى که متن دین الهى را تشکیل مى‏ دهند همواره در طول تاریخ متحد بوده‏ اند، این وحدت فکرى و ایدئولوژیکى مهم‏ترین مبناى وحدت در جامعه اسلامى است. براى استقرار وحدت و همبستگى در بین یک جمع یا امت، اشتراک در عقیده و جهان بینى از مبادى اولیه بوده و بدون وجود چنان اشتراکى هرگز نمى‏ توان در انتظار برقرارى وحدتى حقیقى در بین افراد آن هم بود.
امروزه در میان بیش از یک میلیارد مسلمان هیچ گونه اختلافى در مورد خدا، کتاب خدا، و پیامبر خدا وجود ندارد و قبله هم که سمبل یگانگى و اتحاد در عالم خارج است، هرگز مورد اختلاف نبوده است. این چهار پایه ‏ى اصلى وحدت همواره، چون پایگاهى مطمئن براى حل کلیه‏ ى اختلافات جزئى مى‏ تواند مورد رجوع قرار گیرد.

عنوان مقاله [English]

Political Geography of the Islamic World Part Three Enabling Factors to Achieve Unity Part One - Natural Geography

نویسنده [English]

  • Seyyed Yahya Safavi

Associate Professor of Political Geography, Imam Hossein University

چکیده [English]

The true origin of the unity of the Islamic Ummah (society of all Muslims as a whole) is the religion of Islam, which derives its root from human nature. The changes that this religion has had over the course of history have been limited to the minor details of the laws which owing to the variety of the situations of human life in different societies.
The general principles that constitute the main body of the divine religion have always been united throughout history, this intellectual and ideological unity is the most important basis of unity in the Islamic society. In order to establish unity and solidarity among a community or nation, sharing common ideology and worldview are among basic necessities, without such a sharing, one can never expect a true unity among people.
Today, among more than one billion Muslims, there is no disagreement concerning God, the Book of God, and the Prophet of God, and the Qibla, which is the symbol of unity in the outside world, has never been disputed. These four basic principles of unity can always be counted on as reliable bases for solving all of the minor differences.

1- تکیه‏اى، مهدى؛ «مصر»؛ تهران: دفتر مطالعات سیاسى و بین‏المللى وزارت امور خارجه؛ 1375.
2- چرمى، داود؛ «ازبکستان»؛ تهران: دفتر مطالعات سیاسى و بین‏المللى وزارت امور خارجه؛ 1375.
3- حافظ‏نیا، محمدرضا؛ «مبانى مطالعات سیاسى - اجتماعى»؛ جلد دوم؛ قم: سازمان حوزه‏ها و مدارس علمى خارج از کشور، 1379.
4- درایسدل، آلاسرایز و اچ.بلیک، جرالد؛ «جغرافیاى سیاسى خاورمیانه و شمال آفریقا»؛ مترجم دُرّه میرحیدر؛ تهران: دفتر مطالعات سیاسى و بین‏المللى وزارت امورخارجه؛ چاپ چهارم؛ 1374.
5- صفوى، سید یحیى؛ جزوه‏ى درسى جغرافیاى سیاسى جهان اسلام؛ دانشگاه شهید بهشتى؛ سال 1387-1386.
6- على‏آبادى، علیرضا؛ «افغانستان»؛ تهران: دفتر مطالعات سیاسى وبین‏المللى وزارت امور خارجه، 1375.
7- فرجى، عبدالرضا؛ «جغرافیاى کشورهاى مسلمان (آموزش متوسطه‏ى عمومى)»؛ تهران: شرکت چاپ و نشر ایران؛ 1376.
8- فرزین‏نیا، زیبا؛ «پاکستان»؛ تهران: دفتر مطالعات سیاسى و بین‏المللى وزارت امور خارجه؛ 1376.
9- کریملو، داود؛ «یمن»؛ تهران: دفتر مطالعات سیاسى و بین‏المللى وزارت امور خارجه؛ 1374.
10- کریمى، حسین؛ «ترکمنستان»؛ تهران: دفتر مطالعات سیاسى و بین‏المللى وزارت امور خارجه؛ 1375.
11- گلى زواره، غلامرضا؛ «جغرافیاى جهان اسلام: آشنایى با کشورهاى اسلامى و قلمرو اقلیت‏هاى مسلمان»؛ قم: مؤسسه انتشارات امام خمینى (ره)؛ 1385.
12- متولى‏الموتى، محمدرضا؛ «اوگاندا»؛ تهران: دفتر مطالعات سیاسى و بین‏المللى وزارت امور خارجه؛ 1374.
13- مجیدى سورکى، على؛ «الجزایر»؛ تهران: دفتر مطالعات سیاسى و بین‏المللى وزارت امور خارجه؛ 1375.
14- مظفرى، محمدرضا؛ «اندونزى»؛ تهران: دفتر مطالعات سیاسى و بین‏المللى وزارت امور خارجه؛ 1372.
15- معظمى گودرزى، پروین؛ «قرقیزستان»؛ تهران: دفتر مطالعات سیاسى و بین‏المللى وزارت امور خارجه؛ 1377.
16- ملک‏شاه، حبیب‏اله؛ «آلبانى»؛ تهران: دفتر مطالعات سیاسى و بین‏المللى وزارت امور خارجه؛ 1375.
17- مناقبتى، محمدرضا؛ «اردن»؛ تهران: دفتر مطالعات سیاسى و بین‏المللى وزارت امور خارجه؛ 1375.
18- منتظمى، رویا؛ «تاجیکستان»؛ تهران: دفتر مطالعات سیاسى و بین‏المللى وزارت امور خارجه، 1374.
19- نادرى سمیرمى، احمد؛ «لبنان»؛ تهران: دفتر مطالعات سیاسى و بین‏المللى وزارت امور خارجه؛ 1376.