نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فتوگرامترى

2 دکترى جغرافیا، دانشگاه تهران

چکیده

امروزه سنجنده‏ هاى فعال و غیرفعال بسیارى به امر برداشت اطلاعات از اشیاء و عوارض مى‏ پردازند و اطلاعات مختلفى از اشیاء در طول موج ‏هاى مختلف و با قدرت تفکیک‏ هاى متفاوت تهیه مى‏ کنند. به صورت بالقوه هر کدام از این داده ‏ها مى‏ توانند به عنوان یکى از منابع تأمین مؤلفه ‏هاى سه گانه طیفى، بافتى، و هندسى (ساختارى) مورد استفاده قرار گیرند. به دلیل توانایى سنجنده لیدار در ارائه اطلاعات هندسى از شى‏ء و همچنین جدید بودن این سنجنده، در این تحقیق به بررسى قابلیت ها و رفتار مختلف این سنجنده در تشخیص عوارض مختلف پرداختیم.

عنوان مقاله [English]

Introduction and quality-based Assessment of LIDAR Data

نویسندگان [English]

  • Ahmad Javaheri 1
  • Ali Mohammadpour 2

1 Master of Photogrammetry

2 Ph.D. in Geography, University of Theran

چکیده [English]

Today, numerous active and inactive sensors are busy taking information from objects and ground features, and produce varied information from objects at different wave-lengths and with different resolutions. Potentially, each one of these pieces of information can be utilized as one of the sources of supplying triple spectral, textural and geometrical (structural) components. Owing to the ability of LIDAR sensor to provide with geometric information as well this sensor’s recent advent, we have examined the potentials and different behaviors of this sensor in detecting various ground features.

1- An Introduction to Laser Scanning" Surveying Engineering Department Ferris State University.
2- Michael Crane, et All 2002,"Report of the U.S. Geological Survey Lidar" Remote Sensing Program, 2002.
3- Greeal, M.S, et all 2002, "Global Positioning System, Inertial Navigation and Integration". John Wiley.
4- Wehr A., Lohr U. ,1999., "Airborne laser scanning-an introduction and overview"., ISPRS journal of Photogrammetry & Remote Sensing 54, 68 - 82.
5- Toposys Gmbh, URL http://www.toposys.com/
6- دکتر فرهاد صمدزادگان، احمد جواهرى، بهینه‏سازى در فضاى توصیف به منظور افزایش دقت طبقه‏بندى، سازمان نقشه‏بردارى، ژئوماتیک 86.
7- احمد جواهرى، 2005، طبقه‏بندى عوارض سه بعدى با استفاده از یک روش تلفیق اطلاعات در سطح عارضه، پایان‏نامه کارشناسى ارشد، دانشکده فنى دانشگاه تهران.