نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

مرکز داده یا دیتا سنتر حاوى بیشترین اطلاعات مکانى با ارزش بوده و میزان قیمت آن در مورد برخى از دیتا سنترها مانند سایتهاى IGN فرانسه (Institute Geography National) و یا  OSانگلیس (Ordance Survey) و یا NIMA آمریکا (National Imagery Mapping Agency) بین چهار تا دوازده میلیارد دلار تخمین زده مى‏ شود. لذا با اهمیتى که اطلاعات موجود در این مراکز داده دارند، بدون شک این گونه سایت‏ها یکى از مهمترین اهداف هکرها خواهند بود.
برابر اعلام کمیته امنیت ملى آمریکا، شبکه‏ هاى رایانه ‏اى، اطلاعاتى و مراکز داده ‏ها هر ساله حدودبیست هزار بار مورد هجوم هکرها قرار مى ‏گیرند. شایان ذکر است که سایت NIMA تنها در سال 2007 سى و سه مرتبه مورد حمله قرار گرفت که چهار نوبت هکرها موفق شدند قسمتى از اطلاعات مکانى مورد نظر را بربایند.
در جامعه امروز، اینترنت(3)، رایانه، دیتا سنتر، دیتا استوریج(4)، شبکه‏ هاى رایانه ‏اى، در کلیه امور و جنبه‏ هاى مختلف زندگى بشر به ویژه در مسائل امنیتى دفاعى، نظامى، سیاسى، اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و... نقش حیاتى و بسیار تأثیرگذارى را ایفا مى‏ نمایند. علاوه بر ویژگى‏ هاى مثبت و بسیار گسترده و حاکمیت فضاى مجازى بر فضاى عینى در اکثر حوزه ‏ها، تهدیدات جدیدى را نیز در پى داشته و ارکان و اساس سازمان‏ها را در بسیارى موارد هدف قرار داده است. متخصصینى که در این حوزه فعالیت مى‏ نمایند عقیده دارند هر چه جامعه ما به سمت بکارگیرى بیشتر از رایانه‏ ها پیش مى‏رود به همان اندازه میزان تهدید افزایش مى‏ یابد. در این میان، دیتا سنترها و دیتا استوریج ها که عموماً اطلاعات آنها هم از نظر مادى و هم از نظر معنوى داراى ارزش بالایى است از طریق راهزنان رایانه‏ اى و یاهکرها مورد دستبرد قرار مى‏ گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Location-Based Information Data Centers: Major Victim of the Hackers

نویسنده [English]

  • Mohammad Hassan Nami

چکیده [English]

The data center contains the most valuable spatial information and for some datacenters, such as the National Institute of Geography IGN of France), or the Ordance Survey (OS of England), or the National Imagery Mapping Agency (NIMA) of the U.S., its price is estimated to be between $4 Up to $ 12 billion. Therefore, with the importance of the information available at these data centers, undoubtedly these sites will be one of the most important targets of the hackers.
According to the announcement of the NSA, computer networks and data centers are hacked about twenty thousand times every year. It's worth noting that the NIMA site alone was attacked thirty three times in 2007, with four times the hackers succeeding to steal some of the location information they wanted.
In today's society, the Internet, computer, data center, data storage and computer networks play a vital role in all affairs and aspects of human life, especially in defense, military, political, social, economic, cultural and .... In addition to the positive and extensive features and dominance of virtual space over the objective space in most areas, there are also serious threats that target the pillars and bases of organizations in many fields. Experts working in this area believe that the more our society is going to use computers, the more the threat level increases. Meanwhile, datacenters and data storages, whose information is of high value both materially and mentally, is being stolen through computer brigands and hackers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • data center
  • Internet
  • hacker
  • data
  • computer
  • location-based information
1- جمالى - حمیدرضا و اسدى سعید (1384) سایبرنتیک چیست. تهران، ماهنامه تدبیر، شماره 155، فروردین 1384.
2- حسن پور، جعفر، سربازان جنگهاى آینده، فصلنامه نگاه، شماره 5، سال دوم، پائیز 1387.
3- خرازى، رها (1383) جنگ دیجیتالى، زاویه دید. فصلنامه پژوهش و سنجش، سال دهم شماره 34، تابستان 1382.
4- کاپ جى (1383)، امنیت شبکه‏ها براى همه - معاونت پژوهشى دانشکده امام باقر (ع) تهران
5- کاستلز، مانوئل (1380) عصر اطلاعات، اقتصاد، جامعه شبکه‏اى دانشکده امام باقر (ع) تهران.
6- کافمن، ادوارد (1382) استراتژى آمریکا در جنگهاى رسانه‏اى، فصلنامه عملیات روانى، شماره 4، زمستان 1382، معاونت فرهنگى ستاد مشترک.
7- کمیسیون تدوین استراتژى امنیت ملى آمریکا (1380)، تهران مؤسسه فرهنگى مطالعات و تحقیقات بین المللى ابرار معاصر.