نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمى دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ‏ریزى شهرى

چکیده

اصفهان را به سبب زاینده‏ رود، مادى ‏ها و باغات آن از گذشته‏ هاى دور مى‏ شناخته ‏اند به طورى که براى بهره‏ مندى بهتر از این رود شیخ بهایى طومار قدیمى را اصلاح و تنظیم کرد و نتیجه آن سرسبزى و رونق روزافزون آن از دوران صفوى تا به امروز است. به طورى که در گوشه و کنار این شهر افسانه ‏اى باغات متنوعى ایجاد شده که شهره عام و خاص در کشور وجهان مى‏ باشد. ساکنان شهرها به دلایل متعدد از جمله یکنواختى فیزیکى و فضایى شهرها با بافت نامتجانس و نامأنوس طبیعى آنها و نیز افزایش فشارهاى روحى و روانى و آلودگى ‏هاى صوتى زیست محیطى به اتخاذ تصمیماتى در زمینه گذران اوقات فراغت پرداخته ‏اند.
در این مقاله به بررسى باغات اصفهان در طول تاریخ پرداخته شده و همچنین مبناى این پژوهش بر این فرض استوار است که باغات اصفهان نقش کلیدى در جذب گردشگران داخلى و خارجى داشته و دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Gardens of Isfahan and Their Tourist Attractions

نویسندگان [English]

  • Hassan Gharahnejad 1
  • Fereshteh Behjat 2

1 Member of Faculty, University of Isfahan

2 Master of Geography and Urban Planning

چکیده [English]

Isfahan has been known for Zayandeh Rood, its “Maadees” (special ditches) and gardens from distant past, so that for the better utilization of this river, Sheikh Bahaee reformed the old regulations and its result was lushness and daily increasing prosperity since Safavid times to this day. Consequently, in every corner of this mythical city various gardens have been developed that are popular in the country and in the world. For many reasons, including the physical and spatial uniformity of cities with their heterogeneous and abnormal natural texture and the increasing mental pressures and environmental noise pollution, city residents have made decisions on leisure time spending.
In this article, the gardens of Isfahan during the history have been studied, and this research is based on the assumption that the gardens of Isfahan have a key role in attracting domestic and foreign tourists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Isfahan
  • Garden
  • park
  • Zayandeh Rood
  • Tourism
1- آریان‏پور، علیرضا (1365)، پژوهش در شناخت باغهاى ایران و باغهاى تاریخى شیراز، تهران، نشر فرهنگسرا.
2- بیک محمدى، حسن (1386)، اصفهان و گردشگرى، اصفهان، سازمان فرهنگى تفریحى شهردارى اصفهان، چاپ اول.
3- حکمتى، جمشید (1366) طراحى باغ و پارک، نشر جمشید حکمتى، چاپ اول.
4- حسینى ابرى، سیدحسن (1379)، زاینده‏رود از سرچشمه تا مرداب، اصفهان، نشر گلها، چاپ اول.
5- داوز جان (1374)، باغهاى آبى طراحى و ایجاد برکه‏ها، تهران، نشر سازمان پارکها و فضاى سبز شهر تهران، چاپ اول.
6- روابط عمومى شهردارى اصفهان (1383) گزارش عملکرد یکساله شهردارى اصفهان سال 1382، اصفهان، شرکت چاپ نقش جهان، چاپ اول.
7- سازمان پارکها و فضاى سبز شهرى (1376)، آب در طراحى پارک، مجموعه مقالات فضاى سبز، جلد دوم.
8- شایسته، محمود رضا و منصور قاسمى (1383)، اصفهان بهشتى کوچک اما زمینى، اصفهان، انتشارات نقش خورشید، چاپ اول.
9- شیخى، الیاس (1380) دیدنى‏هاى اصفهان، تهران، مؤسسه کتاب همراه، چاپ دوم.
10- طباطبایى، محمد (1371) نکات لازم براى طراحى پارکهاى شهرى و جنگلى، تهران، نشر واحد آموزش و پرورش سازمان پارکها و فضاى سبز شهر تهران، چاپ اول.
11- میرعظیمى نعمت‏اللّه‏ (1379)، اصفهان زادگاه جمال و کمال، اصفهان، نشر گلها، چاپ اول.
12- نقشه راهنماى گردشگرى شهر تاریخى اصفهان (1386)، سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان.
13- نقشه راههاى گردشگرى استان اصفهان (1386)، سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان.
14- روابط عمومى شهردارى اصفهان www.isfahan.ir
15- سازمان میراث فرهنگى www.isfahancht.ir
16- www.varzanehmiras.ir