نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد جغرافیا- مدرس دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

جغرافیا دانشی است که به مطالعه رابطه انسان و محیط می ­پردازد. فضا و پدیده ­های آن یکی از مباحث مهم در دانش جغرافیا محسوب می­ گردد. در مهندسی ارزش تحلیل کارکرد و سنجش ارزش­ها اصول کار را تشکیل می­ دهد. و بخشی از آن مربوط به مسائل انسانی می­ شود که به عنوان مبحث مشترک بین جغرافیا و مهندسی ارزش مطرح می­ گردد. این رشته مهندسی برخلاف دیگر رشته­ ها به روابط انسانی توجه خاصی نشان می­ دهد. جغرافیا با دید کلان در فضا برکاربری صحیح از امکانات و منابع تأکید دارد و مهندسی ارزش در محدوده مکانی خاص برکاربری بهینه از منابع توجه دارد. مهمترین ارتباط بین جغرافیا و مهندسی ارزش یافتن مناسب­ ترین مکان به وسیله جغرافی­دانان به منظور اجرای طرح ­ها و پروژه ­ها می­ باشد.

عنوان مقاله [English]

Application of Geography in Value Engineering

نویسنده [English]

  • Farhad Khoshhal

Master of Geography - lecturer at Islamic Azad University

چکیده [English]

Geography is a science that studies the relationship between man and the environment. Space and its phenomena are considered as amongst the important topics in the science of geography. In the value engineering, the functional analysis and the assessment of values ​​form the basis of work, and also part of it is about human issues, which is being discussed as a common theme between geography and value engineering. Unlike other disciplines, this engineering field shows particular attention to human relationships. Geography, if armed with a broad view on space, focuses on the proper utilization of facilities and resources, and value engineering within a particular spatial area of ​​interest pays special attention to the optimal use of resources. The most important link between geography and value engineering is to find the most suitable place by geographers for the implementation of plans and projects.