نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

سامانه مدیریت پایگاه داده (DBMS) از مجموعه داده ‏هاى مرتبط و مجموعه برنامه ‏هاى کامپیوترى براى دسترسى به آن داده‏ ها تشکیل شده است. به مجموع داده ‏ها معمولاً پایگاه داده گفته مى‏ شود و مجموعه برنامه‏ ها معمولاً مدیریت پایگاه داده نامیده مى‏ شود. به علت اهمیت اطلاعات در همه طرحها در تمامى سطوح پایگاه داده یک منبع با ارزش محسوب مى‏ شود. از این رو مفاهیم و اصول آن نیاز به بسط و توسعه دارد. هدف این مقاله ارائه وجوه کلى سامانه پایگاه داده است. ضمن اینکه خصوصیات و قابلیت‏هاى سامانه پایگاه داده بیان مى‏ گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Management System of Database

نویسنده [English]

  • Mahmud Mohebbi

چکیده [English]

The database management system (DBMS) is comprised of a set of related data, and a set of computer programs for access to those data. A data set is usually called a database, and a set of programs is usually called database management. Due to the importance of information in all plans at all levels the database is considered a valuable source. Consequently, its concepts and principles need to be developed. The purpose of this article is to present the overall features of the database system. In addition, the features and capabilities of the database system are expressed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • data
  • Information
  • database
  • database management
  • transaction
1- th Edition (Modern Database Management) Jeffrey A. Hoffer, Mary B. Prescott, Fred R. Mcfadden.
2-  Database System Concepts, 5th Ed. Silberschatz, Korth and Sudarshan for conditions on re-use WWW.db-book.com
3- Database Fundamentals. Johns Hopkins University & Robert J. Robbins. Robbins@gdb.org
4- PHP Programming and Database Management. August 11-2000,  Winston Churchill High School - Kenneth J.Jee. Uniformed Services University of the Health Sciences (USUHS). James G. Smirniotopoulos, M.D
5- Information Technology for Management Eventh Edition. Henry C. Lucas, New York University - Leonard N. Stern School of Business