نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اداره کل هواشناسى استان همدان

2 کارشناس اداره کل هواشناسى استان همدان

چکیده

پیش‏ بینى سیل و اعلام خطر آن یکى از وظایفى است که از نقطه ‏نظر حفظ جان در رتبه اول و حفظ اموال در مرتبه دوم قرار دارد. سیل یکى از بلایاى طبیعى است که به علت بارش بیش از حد در یک منطقه بصورت ناگهانى اتفاق مى‏ افتد. علل وقوع سیل را مى‏ توان به عوامل فیزیکى و عوامل انسانى نسبت داد. کوهستانى بودن کشور و وجود نقاط سیل‏ خیز فراوان و همچنین سیل هاى ویرانگر سالهاى اخیر و مناطق مسکونى قرار گرفته در مسیر سیل، گستردگى و اهمیت موضوع را بیان مى‏ کند. امروزه لزوم استفاده از روشهاى مدرن و ایجاد مرکز پیش‏ بینى و اعلام خطر سیل و به کارگیرى رادار و اطلاعات ماهواره ‏اى احساس مى‏ گردد. براى کنترل سیل و کاهش اثرات آن روشهایى از قبیل مقاوم ‏سازى ساختمانها، کنترل محیط زیست و احداث موانع مؤثر است. این مقاله تعریف ساده ‏اى از سیل و نقش هواشناسى در وقوع سیل و روشهاى پیش ‏بینى آن را بررسى مى‏ کند.

عنوان مقاله [English]

Flood Forecasting and Prevention Methods

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Hosseini 1
  • Abbas Shamsollahii 2

1 Senior Expert at Hamadan Meteorological Administration

2 Expert at Hamadan Meteorological Administration

چکیده [English]

Flood forecasting and warning is one of the tasks that is in the first place of importance from the point of view of preserving life and the second place in terms of maintaining property. Flood is one of the natural disasters that occurs abruptly due to excessive precipitation in an area. The causes of flood can be attributed to physical and human factors. The mountainous nature of the country and the presence of numerous flood-prone areas, as well as the devastating floods of recent years and position of residential areas in the course of floods, indicate the magnitude and importance of the subject. Nowadays, the necessity of using modern methods and creating a center for flood forecasting and warning, and the use of radar and satellite information is seriously felt. To control flood and reduce its effects, measures such as improving buildings’ resistance, environmental control and construction of barriers are effective. This paper examines the simple definition of flood and the role of meteorology in prediction of floods and its methods.

1- Smith K., 1995, Environmental Hazard, Assessing Risk & Reducing disaster, Routledge.
2- Natural Disaster and Disaster Reduction, Cintribution of the German scientific community to the IDNDR, 1996.
3- Flash Flood Forecasting (WMO).