نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمى دانشگاه علوم انتظامى

چکیده

در این مقاله به بررسى سیاست‏ هاى جدید جنگ ‏طلبى آمریکا که همه روزه، برنامه زندگى جهانیان را تحت تأثیر خود قرار مى ‏دهد، خواهیم پرداخت. دیک چنى معاون وقت رئیس جمهور آمریکا که هدایت کننده ‏ى سیاست‏هاى جنگ‏ طلبى کاخ سفید مى‏ باشد، هژمونى جدیدى را به نام هنجار نرم معرفى کرده است. این در حالى است که امروزه جوامع بشرى احساس خوبى نسبت به این اصطلاح ندارد. به خصوص در زمانى که جذابیت‏ هاى روشن بشرى در تاریکى سنگرهاى زیر زمینى مدفون شده‏ اند و با اصطلاحاتى جعلى همچون «هنجارهاى نرم» از آنها یاد مى‏ شود. البته بیشتر بررسى‏ ها و تفسیرها در خصوص حملات تروریستى 11 سپتامبر به چگونگى وقوع این رخداد معطوف شده و این که چگونه به یکباره همه چیز دستخوش تغییر و دگرگونى شد. از زوایاى دیگر، پس از وقوع این رویداد، دوران جدیدى در مناسبت‏ هاى تاریخى به خصوص در ژئوپلیتیک پست مدرن به وقوع پیوست، چنان که این واقعه در یک تاریخ مشخص و در یک ساعت دقیق، با محوریت و اهمیت زمانى، متأسفانه در تاریخ بشرى به ثبت رسید.

عنوان مقاله [English]

Postmodern Geopolitics of the 21st Century Lessons from the September 11th Terrorist Attacks

نویسنده [English]

  • Seyyed Mohammad Hadi Ayyazi

Member of Faculty, Police University

چکیده [English]

In this article, we will look at the new American warfare policies that daily affect the world people’s plans for their lives. Dick Cheney, the current Vice President of the United States, who leads the White House’s war-mongering policies, has introduced a new hegemony called "the soft law". Meanwhile, human societies do not feel good about this term today. It is more tangible when it can be seen that bright human attractions are buried in the dark underground trenches and are referred to in fake terms such as "soft norms". Of course, most studies and commentaries on the September 11 terrorist attacks focus on how this event happened and how everything changed at once. From another point of view, after the occurrence of this event, a new era of historical relations and rules was born, especially in post-modern geopolitics, as the event was unfortunately recorded in human history in a precise date and in an exact hour that was a landmark and very meaningful in terms of its time of occurrence .

1- قادرى، حاتم؛ اندیشه‏هاى سیاسى در قرن بیستم؛ چاپ سوم: تابستان 1381، انتشارات سمت.
2- چارلز، جنکنز؛ پست مدرنیسم چیست؟ ترجمه فرهاد مرتضایى، مشهد، نشر مرندیز، 1374.
3- آنتونى، گیدنز؛ پیامدهاى مدرنیست؛ترجمه محسن ثلاثى، تهران، نشر مرکز، 1377.
4- پیر، ژرژ، ژئوپلیتیک، ترجمه حسنعلى رکنى، انتشارات دانشگاه پدافند ملى، تهران، 1349.
5- عزتى، عزت‏اللّه‏، ژئوپلیتیک؛ انتشارات سمت، تهران 1371.
6- مجتهدزاده، پیروز؛ جغرافیاى سیاسى و سیاست جغرافیایى؛ انتشارات سمت، تهران، 1381.
7- ژئاروید اتوتایل، سیمون دالبیى، پاول روتلج؛ اندیشه‏هاى ژئوپلیتیک در قرن بیستم؛ ترجمه دکتر محمدرضا حافظ‏نیا وهاشم نصیرى، دفتر مطالعات سیاسى و بین‏المللى انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، 1380.