نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمى دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوى دکترى جغرافیا و برنامه ریزى شهرى دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

پیشرفت و توسعه هر چه بیشتر در تکنولوژى‏ هاى سخت‏ افزار و نرم افزارهاى کامپیوترى، سیستم ‏اطلاعات جغرافیایى (GIS) را نیز وارد مراحل جدیدى از روند تکامل خود نموده است. سیستم اطلاعات جغرافیاى موبایل یا به اختصار Mobile GIS یکى از ابعاد این پیشرفت ها است که با توجه به قابلیت انعطاف، ساده ‏تر بودن آن نسبت به سیستم‏هاى سنتى GIS، نیاز به تخصص کمتر و نیز کمتر هزینه بر بودن آن، این تکنولوژى را وارد عرصه‏ هاى مختلف نموده و در جهت اهداف مختلف به کار برده شده است. Mobile GIS در داخل مجموعه گسترده‏ ترى از تکنولوژى‏ هاى سیستم اطلاعات جغرافیایى، تکنولوژى‏ هاى بى سیم و تکنولوژى سیستم موقعیت یاب جهانى عمل مى‏ کند. این سیستم در امور مختلف شهرى از جمله مدیریت شهرى داراى قابلیت هاى زیادى بوده و مى‏ تواند در زمینه هایى همچون مدیریت اورژانس، مشارکت شهروندان، فهرست بردارى و نگهدارى از املاک و دارائی ­هاى شهرى، امنیت و ایمنى عمومى در شهر، امور مربوط به مسائل محیط درخواست هاى مشتریان خدمات مورد استفاده قرار گیرد.
این مقاله در پى آن است که ضمن معرفى اجمالى Mobile GIS و نشان دادن ساختار و معمارى آن و نیز اهمیت کاربرد آن در زمینه‏هاى مختلف، کاربردهاى این سیستم را در امور مختلف مدیریت شهرى مورد بررسى و کنکاش قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Mobile Geographic Information System (GIS) and its Application in Urban Areas Management

نویسندگان [English]

  • Manuchehr Farajzadeh 1
  • Kheder Faraj Kordeh 2

1 Faculty Member of Tarbiat Modares University

2 Ph.D. Student of Geography and Urban Planning, Tarbiat Modares University

چکیده [English]

The advancement and development of computer hardware and software technologies has led the GIS to enter a new stage in its evolution. The Mobile Geographic Information System (Mobile GIS) is one of the dimensions of these advancements, which has entered various fields and has been used for various purposes due to its flexibility, its simplicity compared with traditional GIS systems, requirement of lower level of expertise and the fact of being less costly. Mobile GIS operates within a wider range of GIS technologies, wireless technologies and global positioning system technology. The system has many capabilities in various urban affairs including urban management, and can be utilized in areas such as emergency management, citizen participation, listing and maintenance of property and urban assets, security and public safety in the city and affairs related to customer service spatial issues.
This article seeks to explore the applications of this system in various urban management issues while briefly introducing the Mobile GIS and its construction and architecture, as well as the importance of its application in various fields.

کلیدواژه‌ها [English]

  • technology
  • Mobile Geographic Information System (GIS)
  • Urban Management
1- جلالى، على اکبر، شهر الکترونیک، تهران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت، 1384.
2- رسولى، على اکبر، تحلیلى بر فناورى سیستم­هاى اطلاعات جغرافیایى، تبریز، انتشارات دانشگاه تبریز، 1384.
3- Laurini, Robert, Information Systems For Urban planning, New York, Taylor and Francis Inc, 2001.
4- Mobaraki, A., Mansourian, A., Malek , M. The Role of Mobile GIS and SDI in Emergency Management, Geophysical Research Abstracts, Vol. 9, 2007.
5- Pacione, Michael,Urban Environmental Quality and Human Wellbeing - a Social Geographical Perspective, Landscape and Urban Planning, No 65, 2003.
6- Peng, Zhong-Ren, Tsou, Ming-Hsiang, Internet GIS, New Jersey, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, 2003.
7- Tsou, Ming-Hsiang, Integrated Mobile GIS and Wireless Internet Map Servers For Environment Monitoring and Management, geography and Geographic Information Science, Vol.31, No.3,2004.