نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزى شهرى دانشگاه اصفهان

2 دانشجوى کارشناسى جغرافیا دانشگاه اصفهان

چکیده

امروزه ثابت شده است که مدیریت کارآمد شهرى بدون استفاده از اطلاعات به روز در مورد کاربرى‏ ها و روند تغییرات آن، نوع و وسعت فعالیت ‏ها، رشد کالبدى شهر و... عملى نیست.
از این رو نیاز به تجهیزات اطلاعاتى متنوعى در این راستا، پدید آمده است و حجم اطلاعات به هنگام سازمانهاى مرتبط با امور شهرى فزونى یافته است. سیستم تعیین موقعیت جهانى (GPS) به عنوان یکى از مهمترین و قابل اعتمادترین تکنولوژى‏هاى تعیین موقعیت و سیستم‏هاى اطلاعات مکانى (GIS) به عنوان یک سیستم اخذ و مدیریت بهینه اطلاعات مکان مرجع، نقش مهمى را در تجزیه و تحلیلهاى مکان مرجع به عهده دارند. تلفیق این دو سیستم توانایى‏هاى جدید و جامعى را در اخذ و مدیریت مکان مرجع ارائه مى‏ دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

GPS Application in Urban Planning

نویسندگان [English]

  • Mas'oud Taghvaei 1
  • Elham Amirhajlou 2

1 Associate Professor of Department of Geography and Urban Planning, University of Isfahan

2 Graduate student of geography at Isfahan University

چکیده [English]

It has been proved today that efficient urban management is not practical without utilizing up-to-date information on land uses and trends of their changes, the type and extent of activities, physical growth of the city, and so on.
Hence a need for various information equipment in this regard has been developed, and the amount of up-to-date information has increased in organizations associated with urban affairs. The Global Positioning System (GPS), as one of the most important and reliable positioning technologies and the Geographic Information System (GIS) as a reference system of reception and optimal management of positional information, plays an important role in position-based analyses. The combination of these two systems provides new and comprehensive capabilities in position-based management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • GPS
  • Urban Planning
  • Locating
  • GIS
  • Land use
1- جندقى علائى، عباسعلى، ارائه سیستم هشدار دهنده و حامى امداد رسانى درمدیریت سوانح ریلى با استفاده از تلفیق GIS و GPS، همایش ژئوماتیک 82، 1382
2- دلاور، محمد رضا «کاربردهاى GIS در طراحى و مدیریت شهرى»، مجله «راه و ساختمان»، سال دوم، شماره 13، تیر 1383
3- رضیعى، فاطمه، «کاربرد اطلاعات گرافیکى در مطالعات شهرى» تهران: انتشارات سازمان جغرافیایى نیروهاى مسلح، 1378.
4- زیارى، کرامت اللّه، برنامه ریزى شهرهاى جدید، تهران، انتشارات سمت، چاپ پنجم، 1383.
5- شیعه، اسماعیل، تمهیدات شهر سازى قبل از بروز سوانح طبیعى در شهرهاى ایران، مجموعه مقالات اولین همایش علمى - تحقیقى مدیریت امداد و نجات، اسفند 81، تهران، مؤسسه عالى علمى - کاربردى هلال ایران، چاپ اول 1383.
6- عاصى، محمد رضا، نقشه بردارى عمومى، مؤسسه انتشارات علمى دانشگاه صنعتى شریف تهران، ویراش سوم، 1383.
7- فخرى، مجید، تلفیق سیستم‏هاى تعیین موقعیت جهانى و GIS و کاربردهاى نظامى و انتظامى آن، مجموعه مقالات همایش سیستم‏هاى تعیین موقعیت یاب ماهواره‏اى SGPS 80، تهران مرکز مطالعات و فن آورى سیستم‏هاى موقعیت یاب ماهواره‏اى، 29 و 30 مهر 1380.
8- کریم زاده، غلامرضا، احمدیه، رضا، مشکلات و موانع اجرایى در ایجاد پایگاههاى اطلاعات مکانى شهرى و راهکارهاى پیشنهادى، نشریه نقشه بردارى، سال پانزدهم، شماره 65، سال 83
9- کریم زاده، غلامرضا، سرور، رحیم، نقش برتر سامانه اطلاعات جغرافیایى در عرصه برنامه ریزى شهرى، نشریه نقشه بردارى، سال هفدهم شماره 1 (پیاپى 77)، اردیبهشت 1385.
10- کوهسارى، محمد جواد، تلفیق مدل AHP، و منطق IO در محیط GIS جهت مکان گزینى تجهیزات جدید شهرى / http://www.qeshm.ir
11- میر محمد صادقى، محمد، کاربرد مشترک GIS و GPS در ArcView، انتشارات فرات، چاپ دوم، 1385
12- نوریان، فرشاد «کاربرد سیستم‏هاى اطلاعاتى در مدیریت و برنامه ریزى شهرى در ایران»، فصلنامه مدیریت شهرى، شماره 4، زمستان 1379.
13- وایت، پیتر، وال، سز، مارتین، GIS در مدیریت ملک و زمین، مترجم دکتر علیرضا وصال فر، تهران: انتشارات پردازش و برنامه ریزى شهرى، چاپ اول 1384.
14- هالوود، یان، کورنلیوس، سارا، ترجمه: گیتى تجویدى، مقدمه‏اى بر سیستم‏هاى اطلاعات جغرافیایى، تهران: سازمان نقشه بردارى کشور، چاپ اول 1381.
15- Williams, katic, Elizabeth Burton, Mike jenks, 2000, Achieving Sustainable Urban form, SPON press, Taylor & Francis Group, New York, p.388
16- http://www.josepha.blogfa. com/post-49.aspx
17- http://www.mana.ir/index.php
18- http://www.kashef.ropage.com/?p:313s
19- http://www.electorotirip.mihanblog.com
20- http://www.ilna.ir
21- http://www. mana.ir/index.php
22-  www.yekom.com/index.htm.