نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

این پژوهش به توسعه روش هایى براى ارائه اطلاعات مکانى و جغرافیایى در رایانه‏ هاى شخصى و به صورت آنى براى کاربر در حال حرکت مى‏ پردازد. به ویژه کاربرى که باید یک نقشه کلى را به همراه خود داشته باشد تا بتواند راه ‏هاى اصلى مورد نیاز را پیدا نماید، از طرف دیگر کاربر به یک نقشه کوچک مقیاس نیاز دارد تا بتواند به مقصد نهایى در مسیر دست یابد.
راه حلى که براى دستیابى به این نیازمندى کاربرد نقشه در نظر گرفته شده ایجاد یک نقشه با مقیاس متغیر مى‏ باشد، به طورى که این نقشه پیوسته براى پیدا نمودن موقعیت کاربر در حال تغییر مقیاس باشد و در ابتدا باید در قسمت بزرگ مقیاس نقشه قرار گیرد.
در خصوص روابطى که براى یک نقشه‏ ى با مقیاس متغیر استفاده مى‏ شود، تشریح و ویژگى‏ ها و خصوصیات این روابط است که مورد بررسى قرار مى‏ گیرد.
 اهمیت مقاله و دامنه پژوهش نشان مى‏ دهد نقشه‏ هاى با مقیاس متغیر در رایانه‏ هاى شخصى و سامانه ‏هاى سیار مثل تلفن همراه از مزایاى قابل توجهى برخوردارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Map With Variable Scale (1) on Small Cartograms

نویسنده [English]

  • Mahdi Modiri

Associate Professor of Urban planning, Malek-Ashtar University of Technolog

چکیده [English]

This research is devoted to the development of methods for presenting instant geographical and positional information on personal computers for moving users, specially users who need to carry a comprehensive map with them to find the main paths they need. On the other hand, the user needs a small scale map in order to reach the final destination on the path.
A solution that is intended to fulfil this practical need in maps is to create a variable-scale map, so that this map changes scales continuously in order to find the user's position, and must first be set within the range of large scales.
Regarding the relations used for a variable-scale map, the explanation of characteristics of these relations are discussed.
 The importance of the article and the extension of research shows that variable-scale maps have many advantages in personal computers and mobile systems such as mobile phones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • visualization
  • algorithm
  • data structure and multi-scale databases
1- Agrawala, M.and C. Stolte, 2002. Rendering Effective Route Maps: Improving Usability through Generalization. In Proceeding of SIGGRAPHI.
2- Gusein-Zade,S.M, and V.S Tikunov, 1993 . A new Technique for Constructing Continuous Cartograms. Cartography and Geographic information systems, V0l.20, No3.
3- Hagerstrand, T, 1957. Migration and area: migration in Sweden.Land Studies in Geography, Series B, Human Geography , No.13
4- Guerra, F., and C. Boutoura , 2001.An Electronic Lens on Digital Tourist City-Maps. in Procceedings of the 20 th international Cartographic Conference, Beijing, China.
5- Snyder, J.P., 1987. "Magnifying-Glass" Azimuthal Map Projections. The American Cartographer, Vol. 14, No. 1