نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار قطب مهندسى نقشه بردارى و مقابله با سوانح طبیعى، دانشکده فنى، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد هیدروگرافى دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله روش ‏هاى مختلف تعیین موقعیت زیر دریائى شامل LBL,SBL,USBL,GIB و ترکیبى از آن‏ها معرفى مى‏ شود و مزایا، معایب و کاربردهاى هر کدام به صورت جداگانه ارائه، سپس مطابق با شرایط محیطى منطقه نظیر عمق، توپوگرافى، نویزهاى مزاحم و غیره، سیستم مناسب ارائه مى‏ شود و در نهایت با توجه به اینکه کشور ایران از قسمت جنوب، به آب‏ هاى استراتژیک، دریاى عمان و خلیج فارس متصل مى‏ باشد، سیستم مناسب براى هر کدام ارائه مى‏ شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Position Determining Systems for Submarine Vessels

نویسندگان [English]

  • Alireza Azmoudeh Ardalan 1
  • Abdol Hossein Hajizadeh 2

1 Associate Professor, Center of Surveying and Counteracting Natural Disasters, Faculty of Engineering, University of Tehran

2 Master of Hydrography, University of Tehran

چکیده [English]

In this paper, different methods of determining submarine position including LBL, SBL, USBL, GIB and a combination of them are presented and their advantages, disadvantages and applications of each are separately presented. Next, the proper system is presented according to the environmental conditions of the area such as depth, topography, disturbing noises, etc., and finally, according to the fact that Iran is connected to the strategic waters of the Oman Sea and the Persian Gulf on the south, a suitable system for each of them is provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Submarine vessel
  • GIB
  • USBL
  • SBL
  • LBL
  • Persian Gulf
  • Oman Sea
  • sound waves
1- روش جدید اندازه‏گیرى تغییرات سطح آب دریا، با استفاده از امواج اکوستیکى به عنوان مکمل روش‏هاى موجود ع. آ اردلان، ع حاجى زاده، م. ترابى، دومین همایش مقابله با سوانح طبیعى 1386.
2- سیستم هشدار دهنده آکوستیکى سونامى. ع. آ.اردلان، ع. حاجى زاده، الف. قره باغى، دومین همایش مقابله با سوانح طبیعى 1386.
3- روش‏هاى غیر فعال تعیین موقعیت زیر دریائى‏هاى نظامى، ع. آ.اردلان - ع. حاجى زاده، دومین همایش مقابله با سوانح طبیعى 1386.
4- Milne, P.H. (1980). Underwater Engineering Surveys
5- Jong C.D; G.Lachapelle. (2002) Hydrography
6- Alcocer A., Oliveira P. (2006) Underwater Acoustic Positioning Systems based
On Buoys With GPS
7- William J. Kirkwood, Sheri N. White, (2002). Precision Underwater Positioning
8- Seafloor Positioning System With GPS-acoustic, (2000). Koichiro Obana, Hiroshi Katao,
9- M.B.Larsen Autonomous Navigation of Underwater Vehicles
10- H.G. Thomas. GIB Buoys: An interface between space and depths of the Oceans
11-  K. Vickery . (1998) Acoustic Positioning Systems
12- James C.Kinsey, Student member, IEEE and Louis L. Whitcomp, Senior Member, IEEE, Underwater Vehicle Navigation: Theory and Experiment.
13- Geff Wright, Tony Bamford, (2002), Advanced long Baseline Acoustics for Precise Deep Water Structure Mating