نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

امروزه سرعت بخشیدن در تولید نقشه ‏هاى رقومى سه بعدى با توجه به روش هاى نوین فتوگرامترى با استفاده از تکنولوژى اتوماتیک به طور کامل تحقق نیافته و زمان تولید نقشه براى مدیران اجرایى و کاربران در اجراى پروژه‏ هاى مختلف که نیاز ضرورى به نقشه دارند یک موضوع حائز اهمیت بشمار مى‏ آید. لذا با توجه به موضوع مطرح شده این مسئله مطرح است که آیا مى‏ توان محصول دیگرى با سرعت بالا تولید نمود که بتواند جایگزین مناسبى براى نقشه‏ هاى مورد نظر بشمار آید و امکان پاسخگویى به نیازهاى کاربران را داشته باشد؟

عنوان مقاله [English]

Airborne Laser Scanner

نویسنده [English]

  • Hamid Enayati (Compilation and Edition)

چکیده [English]

Nowadays, accelerating the production of three-dimensional (3D) maps applying new photogrammetric methods using automated technology is not completely realized. For executives and users in the implementation of various projects that have serious need of maps, the time of production of map is a matter of importance. Therefore, considering the issue raised, it is a question of whether another high-speed product can be produced that could be an appropriate alternative to certain maps and be able to meet the needs of users?