نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

 هدف این مقاله، تعیین مشخصات و ویژگی هاى سامانه‏ هاى پردازش و کنترل اطلاعات جغرافیایى از راه دور است. پردازش اطلاعات جغرافیایى، محصول سامانه‏ هاى اطلاعات جغرافیایى و ارتباطات از راه دور مى ‏باشد. پردازش اطلاعات جغرافیایى از راه دور، شیوه کاملاً جدیدى است که با پایگاه‏ هاى داده ‏هاى فضایى (مکانى)، تبادل اطلاعات در سایت‏ هاى مختلف، تجزیه و تحلیل پیوسته و همزمان داده ‏هاى فضایى و غیر فضایى مشخص مى‏ گردد. همچنین با استفاده از سیستم ‏هاى تعیین موقعیت جهانى GPS، پایگاه‏ هاى داده ‏اى و سیستم‏ هاى تصمیم ‏گیرى گروهى آنى (ستاد بحران) مى ‏توان کنترل اطلاعات جغرافیایى را انجام داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Remote Geographic Information Control and Process

نویسنده [English]

  • Mahdi Modiri

Associate Professor of Urban planning, Malek-Ashtar University of Technolog

چکیده [English]

The purpose of this paper was to determine the characteristics of remote processing and control systems of geographic information. The processing of geographical information is the product of GIS and telecommunications. Remote geographic information processing is a completely new approach designated by spatial (position) databases, exchange of information at various sites, and continuous and simultaneous analysis of spatial and non-spatial data. Geographic information control can also be carried out using global positioning systems (GPS), databases and instantaneous decision-making systems (crisis headquarters).

کلیدواژه‌ها [English]

  • remote geographic information control
  • remote geographic information process
  • GIS
  • spatial database
  • instantaneous database
  • GPS
  • communications and the Internet
1- Boulmakoul,A.,Laurini,R.,Servigne,S.,Idrissi,M.A.J.(1999)First Specifications of a
TeleGeoMonitoring Ststem for the transportation of hazardous materials. Computers,
Environment and Urban Systems, 23(4),259-270.
2- Burleson,D.K.(1994). Managing distributed databases. John Wiley, New York.
3- Cambruzzi,T.,Fiduccia,A& ,Novelli,L.(1999)W.A.T.E.R.S Water data acguisition in real
time for coastal ecosystems research and Services. Computers, Environment and Urban Systems, 23(6),469-484.
4- Cochran,L.E,& ower,M.(1999).Architectural framework for disaster management Systems (Documen # FMT - 980633-01). Ottawa:Canada Centre for Remote Sensing.