نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمى دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد اقلیم ‏شناسى - دانشگاه تهران

چکیده

توفان سهمگین کاترینا، دوشنبه 7 شهریور 1384 با سرعتى معادل 250 کیلومتر در ساعت سواحل جنوبى آمریکا در خلیج مکزیک را در نوردید و در 3 ایالت لوئیزیانا، الاباما و مى‏سى سى پى موجب کشته شدن هزاران نفر و خسارات مالى فراوان شد. کاترینا هر چند یک بلاى طبیعى بود، اما ساخته دست بشرى و عملکردهاى نابهنجار بشر با محیط طبیعى و استفاده فزاینده از گازهاى گلخانه‏ اى در کشورهاى صنعتى، بالاخص در آمریکا بوده است. در ادامه، مى ‏توان چنین عنوان کرد که، یکى از نتایج سیاسى وقوع کاترینا، ایجاد اختلال در امنیت و نظم عمومى در طى وقوع این رخداد بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Climate Change, Katrina and National Security

نویسندگان [English]

  • Hossein Mohammadi 1
  • Gholam Reza Roshan 2

1 Member of Faculty of Geography, University of Tehran

2 Master of Climatology, University of Tehran

چکیده [English]

On Monday, August 29, 2005, the Hurricane Katrina swept the South American coast of the Gulf of Mexico at a speed of 250 kilometers per hour, causing thousands of deaths and enormous financial losses in three states of Louisiana, Alabama and Mississippi. Although Katrina was a natural disaster, it was nevertheless man-made, caused by abnormal actions of human beings on natural environments and the increasing use of greenhouse gases in industrialized countries, especially in the United States. In the following, it can be stated that one of the political consequences of Katrina's occurrence has been to disturb security and public order during the occurrence of this incident.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate change
  • NAS
  • National Security
  • Kyoto Protocol
  • Katrina
1- Richard F.Pittenger and R.bert B. Gagosian - Global Wavming Could Have a Chilling Effect on the Military - 2003.
2-  Piter resh - politic and environment - 2001.
3-  Makender-chang climate-1999.
4-  Sa Thomas homer Dixon - Global environmental change and international security - oxford:oxford university vess 1993-p.p 187-191.
5ـ امینى - عضویت روسیه در ناتو و امنیت ملى ایران، فصلنامه راهبرد، شماره 31، بهار 1383، ص 231.
6ـ شکوئى، حسین - اندیشه‏هاى نو در فلسفه جغرافیا، گیتاشناسى، چاپ دوم، 1378، برگرفته از ص 20 الى 32.
7ـ شریعتى، فرود - نوروزى، غلامرضا و زیناملو؛ تغییرات آب و هوا (فرصت‏ها و تهدیدها) نشریه جنگل، شماره 9ـ1381، ص 23.
8ـ خبرگزارى ایسنا.
9ـ خبرگزارى بى بى سى WWW.BBC.Persian.Com
10ـ هاکره، حسین، نقش انسان در تغییرات دماى سده اخیر، نشریه جنگل، شماره 10، 1382، ص 19.
11ـ مندل، رابرت - تغییر چهره امنیت ملى، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردى، 1377، ص 129.
12ـ مشیرى، رحیم - کلیات قاره‏ها، نشر قومس، چاپ اول، 1378، ص 94.
13ـ محمدى، حسین مراد - مفاهیم و اصطلاحات آب و هواشناسى، انتشارات دانشگاه تهران، 1384، ص 53.