نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمى دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ‏ریزى شهرى

چکیده

ذهن کنجکاو و پژوهشگر انسان همیشه بدنبال پدیده‏ هاى نو و منحصربفرد بوده است و انسان ها بدنبال شناخت سرزمین هاى ناشناخته با رنج و مرارت فراوان سفرمى‏ کردند و در واقع مى‏ توان آنها را از اولین جهانگردان دانست.
 پدیده توریسم، پدیده ‏اى خاص امروز نیست. بلکه پدیده‏ اى است که از گذشته ‏هاى دور مورد توجه جوامع انسانى بوده و در طول زمان برحسب نیازهاى متفاوت اقتصادى، اجتماعى، تاریخى و...به حرکت خود ادامه داده است. جهانگردى در دنیاى امروز با اهداف و مقاصد مختلفى نظیر تبادل اطلاعات و فرهنگ، افزایش علم و آگاهى نسبت به جوامع پیشین و گذران اوقات فراغت دنبال مى ‏شود و در ساختارهاى اقتصادى، اجتماعى و بین‏ المللى هر روز جایگاه والاترى مى‏یابد. انجام مسافرت هاى داخلى و خارجى و به موازات آن تشکیل فعالیت هاى مرتبط با آن در رقابت‏هاى جهانگردى، پیامدهاى فراوانى از نظر اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى براى ملت ها بدنبال خواهد داشت. از اطلاعات منتشر شده توسط سازمان جهانى توریسم  W.T.O برمى‏ آید که امروزه صنعت جهانگردى به یکى از مهم ترین بخشهاى اقتصادى مبدل شده و همچون رقیبى توانا مى ‏رود تا صنایعى چون نفت، پتروشیمى و حتى خودروسازى را پشت سر بگذارد. علاوه بر جنبه ‏هاى اقتصادى صنعت جهانگردى مانند تحصیل ارز و... مى‏ توان به جنبه‏ هاى فرهنگى، اجتماعى و سیاسى جهانگردى اشاره کرد که باعث نزدیکى ملت ها و ایجاد صلح پایدار در جهان مى ‏شود.
کشور ایران هم با برخوردارى از انواع جاذبه‏ هاى متنوع فرهنگى مى ‏تواند نقش بسیارمهمى را هم از نظر اقتصادى و هم از نظر معرفى و شناساندن خود با پیشینه‏ اى فرهنگى و تمدنى کهن و پویا ایفا نماید. چنانکه اگر به موزه ‏ها، کتیبه‏ ها و سنگ نوشته‏ هاى تاریخى جهان نظرى بیفکنیم بى‏ شک به وجود جاذبه‏ هاى توریستى و پویایى و گستردگى فرهنگ و تمدن ایران پى‏خواهیم برد. اما متأسفانه با وجود جاذبه ‏هاى متنوع توریستى و پدیده‏ هاى بى‏ نظیر فرهنگى، ایران نتوانسته است جایگاه خود را در زمینه جهانگردى بدست آورد و این درحالى است که ایران با تکیه بر یک اقتصاد تک محصولى، نرخ بیکارى بالا و مشکلات مختلف اقتصادى دیگر نیاز مبرم به گسترش درآمدهاى حاصل از این صنعت دارد و با پویایى این صنعت مى‏ توان بربسیارى از مشکلات چیره گشت و کوتاهى و قصور در این زمینه خسارت هاى هنگفت اقتصادى و اجتماعى دربرخواهد داشت.
در این مقاله سعى شده که مشکلات ناشى از رونق توریسم در اصفهان را از دیدگاه مسافران نوروزى و با تکیه بر نظرات آنان تجزیه و تحلیل نموده و با ارائه پیشنهاداتى در جهت بهبود وضعیت توریستى اصفهان گامى هر چند کوچک در زمینه اعتلاى این صنعت برداشته شود که امیدواریم سرآغازى بر مطالعات و تحقیقات بیشتر و عمیقترى در این زمینه گردد.

عنوان مقاله [English]

A Geographical Analysis of Tourism Industry in Isfahan

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Varesi 1
  • Reza Mokhtari Malek Abadi 2

1 Member of Faculty, University of Isfahan

2 Master of Geography and Urban Planning

چکیده [English]

The inquiring mind of human being has always been looking for new and unique phenomena, and humans have undergone a great deal of suffering pursuing the recognition of unknown lands, and in fact they can be considered as the first tourists.
 Tourism is not a phenomenon peculiar to this day. It is a phenomenon that has long been considered by human societies, and has continued to advance in time according to different economic, social, historical and other needs. Tourism in today's world is pursued with various goals and objectives such as exchange of information and culture, increasing knowledge and awareness of past societies and spending leisure time, and it is becoming more and more valuable in economic, social and international structures. Domestic and foreign travels and, in parallel, formation of related activities in tourism competitions, will have many economic, political, social and cultural consequences for nations. According to information published by the World Tourism Organization W.T.O, today the tourism industry has become one of the most important economic sectors and, as a capable rival, is on the way to overcome industries such as oil, petrochemical and even automobile industry. In addition to economic aspects of tourism industry such as earning foreign exchange and ... the cultural, social and political aspects of tourism can be pointed out, which lead to closeness of nations and establishment of lasting peace in the world.

1 - مصاحبه با مسئولین شهردارى، ستاد نوروزى و مسئولین سازمان رفاهى تفریحى اصفهان.
2 - جزوه تور گردشگرى در شهر ویژه بزرگسالان ، سازمان رفاهى تفریحى شهردارى اصفهان
3 - وارثى، حمیدرضا، بررسى وضعیت توریسم دراصفهان، فصلنامه سپهر، شماره 18، 1375.
4 - رضوانى، على اصغر، جغرافیاوصنعت توریسم، انتشارات پیام نور.
5 - بررسى نتایج حاصل از پرسشنامه وگفتگوى اختصاصى با مسافران در تعطیلات نوروزى سال 1381.
6 - سایتهاى مختلف اینترنتى شهراصفهان(سایت شهردارى اصفهان و...)