نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

بطور خلاصه در مقایسه، دقت تهیه نقشه با تصاویر دوربین رقومى تا 2 برابر بهتر از دقت نقشه با عکس‏ هاى تهیه شده از طریق فیلم در یک مقیاس برابر مى‏ باشد، گرچه صرفه جویى قابل ملاحظه ‏اى در وقت و هزینه را نیز در بر خواهد داشت.

عنوان مقاله [English]

The ULTRACAM-D Aerial Digital Camera

نویسنده [English]

  • Hamid Ma'soumi

چکیده [English]

In short, in comparison, the accuracy of preparing maps by digital camera images is up to 2 times greater than the accuracy of maps based on photos produced by film on equal scale, and at the same time producing digital-image-based maps is significantly less time-consuming and costly.