نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوى کارشناسى ارشد ژئومورفولوژى دانشگاه تهران

چکیده

 پایگاه هاى اطلاعات جغرافیایى که بر اساس ساختارى سیستمى ایجاد مى‏ گردد، شرایطى را بوجود آورده است تا در قالب شبکه جهانى وب براى کاربران امکانى فراهم شود که در سایت هاى دور از هم برقرارى محاوره و بهره‏ بردارى انجام گیرد. سایت هاى وب، امکان دسترسى به انواع اطلاعات درباره عوارض را به صورت مدارک گرافیکى و متن ایجاد مى ‏نمایند. پایگاه هاى اطلاعات جغرافیایى جهانى معمولاً با اهداف مختلف ایجاد شده و توسعه مى‏ یابند. شاید با گسترش و بکارگیرى پایگاه، نرم ‏افزار و محتوى اطلاعاتى بطور مستمر ارتقاء یابد. بررسى و تحقیق در حوزه ‏هاى مختلف اهداف پایگاه هاى اطلاعات جغرافیایى جهانى مستلزم فرصت و مجالى دیگر مى‏ باشد. بررسى اجمالى هر یک از پایگاه ها موضوع مقاله است.

عنوان مقاله [English]

Global Geographic Databases: A Case Study of Google Earth

نویسنده [English]

  • Hamid Kamrani Dalir

Graduate Student of Geomorphology, University of Tehran

چکیده [English]

The spatial databases created on the basis of a systemic structure have prepared the conditions that provide users with the possibility of communication and exploitation among remote sites through the World Wide Web. Websites provide access to a variety of information about land features in graphic and text documents. Global geographical databases are usually established and developed for various purposes. Perhaps software and information content will be continuously upgraded by using and expanding the database. Research on different aspects of the goals of global geographical databases requires other distinct studies. A brief overview of each of the bases is the topic of this paper.

1- http://earth.google.com
2- Googel Earth-Wikipedia,the free encyclopedia
3- http://www.gearthblog.com
4ـ گوگل را دوباره باید شناخت (راهنماى جامع سایت گوگل براى کاربران فارسى زبان) - مولف آقا زمانى، على محمد تهران: سبزان، 1384.
5ـ دور دنیا با یک اشاره در Google Earth؛ دکتر سعید همایونى؛ مجله نقشه بردارى؛ سال شانزدهم شماره 76، سال 1384.
6ـ Google Earth ارائه نقشه، تصاویر ماهواره‏اى و اطلاعات مکانى کشورها در اینترنت فرصت یا تهدید؛ مهندس محمد سرپولکى ؛ مجله نقشه بردارى؛ سال شانزدهم شماره 76 سال 1384.