نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

مهندسی و علوم ژئوماتیک دربردارنده فعالیت هایی است که به اخذ (دریافت، جمع آوری، استنتاج و برداشت)، پردازش (شبکه بندی، مقیاس گذاری، محاسبات، ساختار توپولوژیک و شبیه سازی)، تجزیه و تحلیل، نمایش (توپوگرافی، نمایش دوبعدی، سه بعدی و انیمیشن) و مدیریت اطلاعات فضایی (مدلسازی و بهره­ برداری) می­ پردازند. علوم ژئوماتیک تنها در حوزه ژئودزی، فتوگرامتری، نقشه برداری، کارتوگرافی، سیستم ­های اطلاعات جغرافیایی (GIS ) و کاداستر خلاصه نمی­ شود، بلکه گستره وسیعی از علوم محیطی و فضایی را با فرصت­ های شغلی متنوعی در برمی­ گیرد. به علت گستردگی دامنه مهندسی و علوم ژئوماتیک، مشکلات تحقیقات نظری و کاربردی گسترده­ ای را دارد. متخصصان ژئوماتیک از تکنیک­ های پیشرفت جمع­ آوری اطلاعات (نظیر تصویربرداری دیجیتالی و تعیین موقعیت ماهواره­ ای) و از سیستم­های رایانه­ ای پیشرفته­ ای استفاده می­ نمایند. به منظور برقراری تجسم و کمک مؤثر بر تصمیم ­سازی، اجرا و کنترل  کلیه ساخت و سازهای رو، زیر و بالای زمین در پروژه­ های ذیل نقش اساسی را ایفا می­ کنند.

· طراحی، ساخت و مدیریت پروژه­ های مهندسی شهری
· اخذ (جمع­آوری و برداشت) اطلاعات و تولید نقشه و چارت­ های دیجیتالی
· مدیریت دارایی نظیر زمین، زیرساختارهای حمل و نقل، اموال و املاک (بوسیله GIS,LIS)
· کنترل تغییرات محیط زیست و مدیریت منابع طبیعی ( ازطریق سنجش از دور)
· برنامه­ ریزی شهری
· پیش بینی زلزله (از طریق اندازه­ گیری­ های حرکات بسیار آهسته زمین،
· کنترل مراتب ایمنی سازه­های مختلف نظیر پله ­ها، سدها، ساختمان­های بزرگ و برج­ ها
· اکتشاف و مهندسی برای تولید گاز و نفت در مناطق مختلف
· اندازه­ گیری و کنترل مناطق حساس
· تهیه و تأمین اطلاعات در علوم پزشکی، معماری و باستان شناسی

عنوان مقاله [English]

Geomatic Engineering and Geographical Sciences

نویسنده [English]

  • Mahdi Modiri

Associate Professor of Urban planning, Malek-Ashtar University of Technolog

چکیده [English]

Geomatic Engineering and sciences include activities that involve obtaining (receiving, collecting, deducing and utilizing), processing (networking, scaling, computing, topological structure and simulation), analysis, display (topography, two-dimensional, three dimensional and animation display) and spatial information management (modeling and exploitation). Geosciences are not limited to geodesy, photogrammetry, mapping, cartography, geographic information systems (GIS) and cadastre, but include a wide range of environmental and spatial sciences with a variety of career opportunities. The widespread applications of engineering and geomatic sciences demand widespread theoretical and applied research. Geomatic specialists utilize information collection techniques (such as digital imaging and satellite positioning) and advanced computer systems. They play a major role in providing visualization and effective assistance in decision making, and in implementation and control of all construction over, under and above the ground in the following projects.
• Design, construction and management of urban engineering projects
• Obtaining (collecting and utilizing) information and production of maps and digital charts
• Asset management such as land, transport infrastructure and property (by GIS, LIS)
• Control of environmental changes and natural resource management (through remote sensing)
• Urban planning
• Earthquake prediction (through measurements of very slow motion of the Earth),
• Control of the safety of various structures, such as stairs, dams, large buildings and towers.
• Exploration and engineering for production of gas and oil in different areas
• Measuring and controlling sensitive areas