نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه زنجان

چکیده

تالاب­ها نه تنها از جنبه­ های مادی بلکه به لحاظ اکولوژیکی تبدیل توجه ­اند. از این رو شناخت این اکوسیستم­ های طبیعی و تلاش در حفاظت از آنها می­ بایست در سرلوحه توجهات علمی و عملی قرار گیرد. بدین منظور در جهت شناخت برخی ویژگی­ های اکولوژیکی هور شادگان به عنوان یکی از پهنه ­های حیاتی تلاش خواهد شد. هورشادگان از نظر رتبه بیست و دومین تالاب جهانی است و از جنبه ­های گوناگون اکولوژیکی، علمی، زیبا شناختی، اقتصادی و هیدرولوژیکی دارای ارزش می­ باشد. تالاب شادگان به دلیل مهاجرت پرندگان متنوع در فصول زمستان و اوایل بهار، از نواحی شمالی کره زمنی به آن، توسط سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان پناهگاه حیات وحش اعلام شده است. این تالاب در تاریخ 23 ژوئن 1975 ( 2 خرداد 1354) توسط کنوانسیون رامسر به عنوان تالاب دارای اهمیت بین ­المللی (به ویژه از لحاظ پرندگان آبزی) به ثبت رسیده است. (مجنونیان 1377)
تالاب شادگان در منطقه ­ای با آب و هوای گرم و خشک واقع شده و دربرخی از سال­ ها در فصول گرم با کم آبی و یا بخش عمده ­ای از آن با خشکی مواجه می­ گردد. جانداران طی سال­ ها خود را با این  شرایط اکولوژیکی تطبیق داده­ اند. (فرخیان و همکاران، 1376)

عنوان مقاله [English]

An Attitude to Natural Characteristics of Shadegan Wetland

نویسنده [English]

  • Hasan Asakareh

Member of Faculty at Zanjan University

چکیده [English]

Wetlands are significant not only materially, but ecologically as well. Hence the recognition of these natural ecosystems and efforts to protect them must be placed at the forefront of scientific and practical attention. In this regard, recognition of some of the ecological features of Hoor Shadegan as one of the vital zones will be sought. Hoor Shadagan is ranked as the twenty-second wetland in the world, and has various ecological, scientific, aesthetic, economic and hydrological values. The Shadegan wetland has been declared by the Environmental Protection Agency as a wildlife refuge due to the migration of various birds from northern areas of the globe to this place during the winter and early spring. This wetland was registered on 23 June 1975 by the Ramsar Convention as an internationally important wetland (especially for aquatic birds). (Majnounian 1998)
The Shadegan wetland is located in a warm and dry climate, and in some years it is encountered in warm seasons with water shortage or aridity over a large part of it. The animals have adapted themselves to these ecological conditions over the years. (Farrokhian et al., 1997)

1- ثابتی، حبیب اله(1373)، جنگل­ها درختان و درختچه­های ایران، یزد، انتشارات دانشگاه یزد.
2- خیاط، جمشید(؟)، شادگان از دیدگاه محیط زیست، اهواز، اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان.
3- رامشت، محمدحسین، (1366 الف)، جغرافیای طبیعی خلیج فارس، اصفهان، معاونت جنگ دانشگاه اصفهان.
4- رامشت، محمدحسین، (1366 الف)، جغرافیای طبیعی هورالعظیم، اصفهان، معاونت جنگ دانشگاه اصفهان.
5- رضایی، عبدالمجید و سلطانی، افشین (1377)، مقدمه­ای بر تحلیل رگرسیون کاربردی، اصفهان، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان.
6- سازمان آب و برق خوزستان، آماردبی ایستگاه گرگ.
7- سازمان آب و برق خوزستان، آمار دما و بارش ماهانه در ایستگاه­های شادگان، گرگر، آبادان و دارخوین.
8- سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان (1373)، اوضاع اقتصادی و اجتماعی استان خوزستان، شهرستان شادگان.
9- سازمان حفاظت محیط زیست خوزستان، (1374)، پروژه بررسی آلودگی و منابع آلوده کننده آب.
10- سازمان جغرافیایی، نقشه 1:250000
11- سازمان هواشناسی کشور، آمار هواشناسی ایستگاه آبادان.
12- سازمان هواشناسی کشور، آمار هواشناسی ایستگاه اهواز.
13- سیاه پوش، محمدتقی (1352)، پیرامون آب و هوای باستانی فلات ایران، تهران انتشارات سینا.
14- عساکره، حسین، (1374)، پتانسیل­های هیدرواقلیمی شادگان و نقش آنها در توسعه کشت خرما، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
15- عساکره، حسین (1377)، دلتای شادگان و منشأ آن، مجله سپهر شماره 28.
16- علیجانی، بهلول (1374)، آب و هوای دانشگاه پیام نور.
17- فرخیان، فروزان، سواری، احمد، ایماندل، کرامت اله، عباسپور، مجید و ریاضی برهان (1376)، نگرشی بر کیفیت شیمیایی تالاب شادگان، مجله محیط شناسی، شماره 19، انتشارات دانشکده محیط زیست.
18- مجنونیان، هنریک(1377)، تالاب­ها، طبقه­بندی و حفاظت تالاب­ها، انتشارات دایره سبز.
19- وهاب زاده، عبدالحسین(1377)، مراقبت از زمین، مشهد، انتشارات جهاد دانشگاهی.
20- Fisher,z W.B. The Cambridge History of Iran. Vol.I the land of iran. Part one: Physical Geography.