نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

استان آذربایجان غربی با توجیه به موقعیت جغرافیایی، شرایط توپوگرافی و سامانه ­های جوی حاکم در طول بخش عمده­ ای از سال از آب و هوای سرد تا نیمه سرد برخوردار است. بطوری که در 5 تا 8 ماه از سال شرایط بیوکلیمای سرد تا خنک در پهنه استان حکفرما می­ باشد.
به دلیل اولویت اصلی در طراحی کلی ساختمان­ه ا، مسئله دریافت حداکثر انرژی تابشی در محیط­ های مسکونی خصوصاً در دوره سرد سال می­ باشد. با توجه به غلبه شرایط بیوکلیمای سرد و خنک در پهنه استان و همچنین نیاز کم به جریان هوا برای ایجاد شرایط مطلوب آسایشی در محیط (کمتر از 10 درصد در سال) در نیمه جنوبی و مرکز استان جهت جنوب شرق و در شمال استان جهت جنوب، بهترین جهت برای استفاده از انرژی تابشی خورشید برای گرمایش محیط­ های مسکونی می ­باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Proper Direction of Buildings in the Province of Western Azarbaijan

نویسندگان [English]

  • Hassan Lashkari
  • Reza Davari

Assistant Professor, Shahid Beheshti University

چکیده [English]

The province of West Azerbaijan, due to its geographical location, topographic conditions and governing atmospheric systems, experiences from cold to semi-cold weather over the main part of the year. Consequently, during five to eight months of the year, cold-to-cool bioclimatic conditions prevail in the province.
Owing to these conditions, the main priority in the overall design of buildings is that of receiving the maximum radiation energy in residential areas, especially in the cold season. Considering the prevalence of cold and cool bioclimatic conditions in the province as well as the little need for the air flow to create comfortable conditions in the environment (less than 10% in year), the best direction for using solar energy to heat residential areas is “southeastern” in the southern and central parts of the province, and “southern” in the northen part of the province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human bioclimate
  • building bioclimate
  • building direction
  • radiation energy
1- لشکری، حسن- کاربرد اقلیم در برنامه­ریزی شهری و محیطی (جزوه درسی)- دانشگاه شهیدبهشتی- 1379.
2-  گوانگیر برگر- راهنمای طراحی اقلیمی- ترجمه مرتضی کسمایی- مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن- تهران- 1368.
3- رازجویان- محمود- آسایش بوسیله معماری همساز با اقلیم- دانشگاه شهید بهشتی- 1367.
4- کسمایی- مرتضی- اقلیم و معماری- شرکت خانه­سازی ایران- تهران-1363.
5- کاویانی- محمدرضا- بررسی و تهیه نقشه زیست- اقلیم انسانی ایران- فصلنامه تحقیقات جغرافیایی- شماره 1372- 28.