نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مهندسی نقشه برداری

چکیده

در این مقاله به بررسی مسیریابی در شبکه­ های حمل و نقل شهری می ­پردازیم. با وجودی که شبکه ­های حمل و نقل شهری در زمره شبکه ­های دینامیک هستند ولی با استفاده از راه حل­هایی که برای شبکه­ های استاتیک وجود دارد تا حدی می ­توان از پیچیدگی ­های این شبکه ­ها کاست. الگوریتم­های مختلفی برای آنالیز شبکه وجود دارند که می­ توانیم به این منظور استفاده کنیم.
در میان این الگوریتم دیجسترا خوشنام­ ترین الگوریتم است که خود دارای انواع مختلفی از جمله الگوریتم A  و B می ­باشد.
مهمترین مشکلی که در ارتباط با آنالیز شبکه­ های حمل و نقل شهری وجود دارد، مسئله ورود اطلاعات ترافیکی به برنامه آنالیز کننده الگوریتم است زیرا اطلاعات ترافیکی بطور دائم در حال تغییر می ­باشند. پارامترهای مختلفی در ترافیک مؤثر می ­باشند که به علت ماهیت غیرقابل پیش بینی بودن بسیاری از این پارامترها نمی­ توان مدل قابل اطمینان و مؤثری برای شبکه ­های حمل و نقل شهری ارائه کرد.
 دراین مقاله با استفاده از زبان برنامه نویسی جاوا در محیط اینترنت (یا اینترنت) یک راه حل نو و ابتکاری برای یافتن بهترین مسیر در شبکه­ های حمل و نقل شهری ارائه می­ شود.

عنوان مقاله [English]

Network Analysis of Urban Traffic Direction in a GIS Environment

نویسنده [English]

  • Ali Akbar Azizi

Master of Surveying

چکیده [English]

In this paper, we study routing in urban transport networks. Although urban transport networks are among dynamic networks, but using solutions that are available for static networks, the degree of complexity of these networks can be reduced. There are various algorithms for network analysis that we can use in this regard.
Amongst these algorithms, Dijkstra is the most popular one, which has several types, including algorithms A and B.
The most important problem with the analysis of urban transport networks is the problem of entering traffic information into the algorithm’s analyzer program because traffic information is constantly changing. Different parameters are effective in traffic, and we can not provide a reliable and effective model for urban transport networks due to the unpredictable nature of many of these parameters.
In this paper, using the Java programming language in the Internet, a novel and innovative solution is presented to find the best route in urban transport networks.

Chabini, I(1997) A new algorithm for shortest parths in discrete dynamic networks, as presented at 8th IFA/IFIP/IFORS Symposium on transportation system, Tech Univ Crete, Creece, 16-18 june 1997.
Chabini, I(1998) Discrete dynamic shortest path oroblems in transportation applications, Transportation Research Record 1645.
Dijkatra, E.W.(1959).A note on two problems in Connection with graphs, Numerische Mathematik, vol.1,1959,pp.269-271.
Jacob,R.,Marathe, M.V. and Nagel,K.(1998) A computational study of routing algorithms for realistic transportation networks, 2th Workshop on Algorithmic Enginecring (WAE 98) Saarbucken. Germanz, August 19-21 1998, received via personal communication.
Van Eck,R De Jong T.(1990). Adapting datastructures and algorithms for faster transport network computeations, proceedings of the 4th int. symposium on spatial data handling, vol.1.pp.295-304.
Fu,L and Rilett, L.R.(1996) Expected shortest parths in dynamic and Stochastic traffic networks. Transportation Research, part B: Methodological, vol.32, no.7, pp. 4990516.
Horn, M.E.T.(1999) Efficient modeling of travel in networks with time-varying link speeds CSIRO Mathematical and information Sciences Technical Report CMIS 99.97 http://www. Cmis.au/Mark. Horn/.